FSF, SAMOK och Väestöliitto: Försörjartillägg skulle hjälpa studentfamiljer

Högskolestuderandenas intressebevakningsorganisationer Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK uppmanar tillsammans med Väestöliitto regeringen att stadga om ett försörjartillägg för studerande med barn för att förbättra familjernas ekonomiska situation.

”Var sjätte högskolestuderande har barn. Vid de finländska högskolorna studerar 20 000 studerande som har barn och lyfter studiestöd. De nedskärningar i studiestödet som träder i kraft i augusti försämrar märkbart möjligheterna att studera på heltid, särskilt för studerande med barn. Genom att instifta ett försörjartillägg på 100 euro som är kopplat till studiestödet kunde regeringen kompensera de negativa konsekvenser som nedskärningarna i studiestödet har för studerande med barn”, konstaterar SAMOKs ordförande Anni Koivisto.

”Finlands försörjningskvot kommer på 2020-talet att vara sämst i hela EU. Samtidigt visar högskolestuderandes hälsoundersökning att många studerande skjuter upp att få barn av ekonomiska orsaker och på grund av osmidiga studiearrangemang. Det finns många sätt som samhället kunde förbättra ställningen för studerande med barn, men försörjartillägget har en nyckelroll i det här”, betonar FSF:s ordförande Riina Lumme.

Väestöliitto oroar sig för att studerande mot sin vilja skjuter upp att bilda familj. ”Det lönar sig att stöda unga i familjebildning. Forskning visar att många skulle vilja få barn tidigare. Problemen med försörjning skjuter upp familjebildningen och även studierna, och många tar examen först då de närmar sig 30. Det är viktigt att komma ihåg att om åldern då folk får barn senareläggs så ökar även risken för ofrivillig barnlöshet”, konstaterar Väestöliittos verkställande direktör Eija Koivuranta.

FSF, SAMOK och Väestöliitto inleder idag 13.3 en kampanj för försörjartillägg. Under kampanjen kommer organisationerna att publicera texter på temat skrivna av sakkunniga och erfarenhetsexperter.

Mer information:

Socialpolitiskt sakkunnig Silja Silvasti, 041 515 2233, fornamn.efternamn@syl.fi

Socialpolitiskt sakkunnig Antti Hallia, 050 389 1011, fornamn.efternamn@samok.fi

Forskare Anneli Miettinen, 09 2280 5121, fornamn.efternamn@vaestoliitto.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.