SYL selvitti koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vaikutuksia oppimiseen – ryhmässä toimimisen taidot jääneet oppimatta, hyvinvointi ja opiskelukyky heikentyneet

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteutti keväällä 2022 Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) tilaaman Etäopetuksen jäljet -tutkimuksen, jonka avulla kartoitettiin koronapandemiasta seuranneiden poikkeusjärjestelyjen synnyttämiä yliopisto-opiskelijoiden oppimis- ja osaamisvajeita sekä poikkeusolojen vaikutuksia opiskelukykyyn, hyvinvointiin ja työelämäsiirtymiin opiskelijoiden kokemusten näkökulmasta. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 667 yliopisto-opiskelijaa.

Tuloksissa korostuu poikkeusjärjestelyjen uuvuttavuus sekä puutteelliseksi jääneet yhteisössä toimimisen taidot. Myös opiskelijayhteisön moninaisuus näkyy tuloksissa selvästi: kokemukset etäopinnoista vaihtelevat. Osa on kokenut hyötyneensä etäopintojen joustavuudesta. Toisaalta valtaosa opiskelijoista kertoo opiskelukykynsä heikentyneen ja oman oppimisensa kärsineen poikkeusjärjestelyjen aikana.

71 % vastaajista kokee poikkeusjärjestelyjen heikentäneen hyvinvointiaan merkittävästi tai jonkin verran, ja 61 % vastaajista kokee opiskelukykynsä heikentyneet vastaavasti. Osaamisvajetta on syntynyt erityisesti ryhmässä opittavien taitojen osalta: opiskelijat kokevat, että muun muassa argumentaatio-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat jääneet odotettua heikommiksi. Opiskeluyhteisö nähtiin myös tärkeänä opiskelukyvyn ylläpitäjänä.

Lisäksi opiskelijoiden kokema uupumus ja epävarmuus heijastuu kokemuksiin tulevaisuuden työelämästä. Omien voimavarojen riittävyys työelämässä valmistumisen jälkeen huolestuttaa 65 % vastaajista. Lisäksi 37 % vastaajista on epävarmoja siitä, vastaako oma tutkinto työelämän tarpeisiin.

”Nyt on erittäin tärkeää, että yliopistot ja päättäjät sitoutuvat korjaamaan syntyneitä osaamisvajeita sekä tukemaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia entistä vahvemmin”, SYL:n puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev summaa.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan alkusyksyllä 2022 osoitteessa syl.fi.

 

Lisätietoja:

Konstantin Kouzmitchev
Puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Heidi Rättyä
Koulutuspolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto
041 515 2231
heidi.rattya@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.