SYL, STTK-Opiskelijat & Akavan opiskelijat: Opiskelijat on nostettava velkakuopasta

Akavan opiskelijat, STTK-Opiskelijat ja Suomen ylioppilaskuntien liitto ovat huolissaan opiskelijoiden velkaantumisesta ja vaativat toimia velkaantumisen pysäyttämiseksi. Opintolainakanta on reilusti yli kaksinkertaistunut vuoden 2017 opintotuen leikkausten jälkeen, kun tammikuussa 2024 opintolainakanta oli jopa 6,2 miljardia euroa. Opiskelijoiden velkakuoppa vain syvenee: vuonna 2022 korkeakoulusta valmistuneilla oli keskimäärin 22 660 euroa opintolainaa, eli noin kolme kertaa enemmän kuin 10 vuotta aiemmin.

“Opintolainan kasvulla on monia kerrannaisvaikutuksia. Esimerkiksi perheen perustaminen tai asunnon hankkiminen voivat viivästyä vuosia, kun suuri opintolaina ja taloudellinen epävarmuus painavat päälle”, toteaa STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Valtteri Mäyrälä.

Hallitus tekee mittavia leikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon jäädyttämällä muun muassa opintorahan ja asumistuen indeksikorotukset sekä leikkaamalla asumistuesta.
Leikkauksia kompensoidaan nostamalla elokuusta alkaen opintolainan valtiontakausta 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa, jolloin opintolainan osuus opintotuesta on korkeakouluopiskelijalle noin 75 prosenttia.

“Leikkausten keskellä opiskelijat joutuvat yhä useammin turvautumaan lainaan. Velkataakka kasvaa ー meillä on pian tulossa syvästi velkaantunut sukupolvi. Huoli lainan takaisinmaksusta kalvaa monia, mikä voi vaikuttaa myös niin päätökseen lähteä opiskelemaan kuin oman alan valintaan”, huomauttaa Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen Aino Halinen.

Opintolainojen korko on noussut tällä hetkellä jopa 4,5 prosenttiin, minkä seurauksesta opintolainan kulut ovat kasvaneet suuriksi ー tähän moni opiskelija ei ole pystynyt varautumaan. Suuret korkokulut lisäävät myös lainanoton riskiä.

“Opintojen aikana kerrytetty lainataakka kuormittaa opiskelijoiden työkykyä sekä vaikuttaa siihen, millaisia töitä opiskelijat haluavat tai pystyvät tulevaisuudessa ottamaan vastaan. Tämä koskee erityisesti aloja, joilla on jo nyt pulaa osaavasta työvoimasta. Pelkään, että nykyinen kehitys vain voimistaa yhteiskuntamme segregaatiota”, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Pauliina Ryökäs toteaa.

Ainoa suora tie estää opiskelijoiden velkaantumista on nostaa opiskelijoiden ensisijaisia etuuksia, kuten opintorahan tasoa. Opintolainan turvallisuutta on myös parannettava: opintolainan riskiä on pienennettävä edistämällä opintolainan korkosuojaa. Lisäksi korkoavustuksen ehtoja on parannettava.

“Yhä useampi kipuilee jo nyt opintolainan takaisinmaksun kanssa. Siksi matka kohti velkakuoppaa on pysäytettävä”, summaavat Mäyrälä, Halinen ja Ryökäs.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.