FSF, STTK-Studenter och Akavas studerande: Studerande måste få hjälp att ta sig ur skuldfällan

Akavas studerande, STTK-Studenter och Finlands studentkårers förbund oroar sig över studerandenas skulder och kräver åtgärder för att stoppa skuldsättningen. Studielånestocken har mer än fördubblats sedan 2017 års nedskärningar i studiestödet och uppgick till 6,2 miljarder euro i januari 2024. Skuldfällan blir bara djupare för studerandena: 2022 hade de som utexaminerades från en högskola i genomsnitt 22 660 euro i studielån, vilket är ungefär tre gånger mer än tio år tidigare.

”Ökningen av studielån har många multiplikatoreffekter. Det kan till exempel hända att man skjuter upp att bilda familj eller köpa bostad i flera år på grund av stora studielån och den ekonomiska osäkerheten”, konstaterar Valtteri Mäyrälä, ordförande för STTK-Studenter.

Regeringen gör stora nedskärningar i studerandenas inkomster bland annat genom att frysa indexhöjningarna av studiepenningen och bostadsbidraget och genom att sänka bostadsbidraget.
Nedskärningarna kompenseras genom att statsgarantin för studielån höjs från 650 euro till 850 euro per månad från och med augusti. Detta innebär att studielånets andel av studiestödet blir cirka 75 procent för högskolestuderande.

”På grund av nedskärningarna tvingas studerandena allt oftare ta lån. Skuldbördan växer – vi kommer snart att ha en djupt skuldsatt generation. Oron för att kunna betala tillbaka lånet gnager hos många, något som kan påverka både beslutet att börja studera och valet av studieinriktning”, säger Aino Halinen, styrelsemedlem i Finlands studentkårers förbund.

Räntan på studielånen har nu stigit till så mycket som 4,5 procent. Det har lett till att kostnaderna för studielån har blivit stora, vilket många studerande inte har varit beredda på. Höga räntekostnader ökar också risken med att ta lån.

”Den lånebörda som studerandena samlat på sig under studietiden belastar deras arbetsförmåga och påverkar vilken typ av jobb de vill eller kan ta emot i framtiden. Detta gäller särskilt branscher som redan nu har brist på kompetent arbetskraft. Jag är rädd för att den nuvarande utvecklingen bara kommer att öka segregationen i samhället”, säger Pauliina Ryökäs, ordförande för Akavas studerande.

Det enda direkta sättet att förhindra studieskulder är att höja nivån på de primära studieförmånerna, såsom nivån på studiepenningen. Säkerheten för studielån måste också förbättras: risken med studielån måste minskas genom att främja ränteskydd för studielån. Dessutom måste villkoren för ränteunderstöd förbättras.

”Allt fler kämpar redan med att betala tillbaka sina studielån. Därför måste resan mot skuldfällan stoppas”, sammanfattar Mäyrälä, Halinen och Ryökäs.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.