SYL: Suomen ryhdyttävä toimeen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä

25.11. vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL vaatii Suomen hallitukselta toimia lähisuhde- ja naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn ja väkivaltaa kohtaavien naisten turvallisuuden takaamiseksi.

EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Suomen hävettävän huono sijoitus naisiin kohdistuvan väkivallan tilastoissa on pitkään ollut päättäjien tiedossa, mutta täysimääräisiin toimiin ongelman kitkemiseksi ja Istanbulin sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi ei ole ryhdytty. Turvakotipaikkoja on Suomessa edelleen liian vähän, vain noin 120 paikkaa, kun niitä tarvittaisiin 500-550. Turvakodit eivät myöskään toimi Istanbulin sopimuksen mukaisella matalan kynnyksen periaatteella, jonka mukaan turvakotiin pitäisi voida tarvittaessa saapua ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, rahaa tai suomen kielen taitoa. Hallitus ei ole myöskään myöntänyt rahoitusta ympärivuorokautisen auttavan puhelimen perustamiseksi.

“Joka vuosi yli tuhat naista jää ilman hakemaansa turvakotipaikkaa. Paikkojen vähyydestä kärsii naisten lisäksi usein myös lapset, jotka kulkevat äitiensä mukana. On käsittämätöntä, että hallitus ei löydä tarvittavia resursseja kansalaistensa suojelemiseksi väkivallalta. Istanbulin sopimuksen velvoitteiden täyttäminen maksaisi Suomelle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 40 miljoonaa euroa vuodessa. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan yhteiskunnalle miljardiluokan kustannukset. Ennaltaehkäisevien palveluiden kohtuuttoman heikko rahoitus ja koordinaation puute ei ole pelkästään epäinhimillistä, vaan myös taloudellisesti järjetöntä toimintaa.” SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen toteaa.

Istanbulin sopimus, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus, astui Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus velvoittaa jäsenvaltioita aktiivisesti ehkäisemään ja poistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa sekä tarjoamaan tukipalveluita ja suojelua väkivallan uhreille. EU:n perusoikeusviraston mukaan Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Joka kolmas suomalainen nainen on kohdannut elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa parisuhteessa.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Heikki Koponen, +358 44 906 5007

sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti, +35841 515 2233

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.