FSF: Finland måste vidta åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor

25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att Finlands regering vidtar åtgärder för att förebygga våld i nära relationer och våld mot kvinnor samt för att trygga säkerheten för kvinnor som utsatts för våld.

Enligt en undersökning av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är Finland EU:s näst mest våldsamma land för kvinnor. Finland skamliga placering i statistik över våld mot kvinnor är något som beslutsfattare länge varit medvetna om, men de har inte vidtagit några genomgripande åtgärder för att åtgärda problemet eller för att uppfylla förpliktelserna i Istanbulkonventionen. Antalet skyddshemsplatser är fortfarande alldeles för lågt i Finland: det finns endast ca 120 platser, men 500–550 behövs. Skyddshemmen fungerar inte heller enligt den lågtröskelprincip som Istanbulkonventionen förutsätter, att det ska vara möjligt att uppsöka skyddshemmet vid behov även utan tidsreservation, utan personnummer, pengar eller kunskaper i finska. Regeringen har inte heller beviljat finansiering för att grunda en jourtelefon som kunde vara öppen dygnet runt.

”Varje år blir mer än 1 000 kvinnor utan den skyddshemsplats de ansökt om. Att det finns så få platser drabbar inte bara kvinnorna, utan även medföljande barn. Det är ofattbart att regeringen inte kan hitta de resurser som behövs för att skydda sina medborgare mot våld. Att uppfylla Istanbulkonventionens förpliktelser skulle enligt Institutet för hälsa och välfärd kosta Finland 40 miljoner euro årligen. Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet orsakar våld mot kvinnor samhället kostnader på flera miljarder årligen. Den oförlåtligt dåliga finansieringen av förebyggande tjänster och avsaknaden av koordinering är inte bara omänskligt utan även ekonomiskt sett sanslöst”, konstaterar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

Istanbulkonventionen är Europarådets allmänna fördrag mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer och trädde i Finland i kraft 1.8.2015. Konventionen ålägger medlemsstaterna att aktivt förebygga och eliminera våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt att erbjuda våldsoffer stöd och skydd. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är Finland EU:s näst mest våldsamma land för kvinnor. Var tredje kvinna i Finland har under sitt liv utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en parrelation.

Mer information:

ordförande Heikki Koponen, +358 44 906 5007

socialpolitisk sekreterare Silja Silvasti, +358 41 515 2233

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.