SYL tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta Etiopiassa

SYL aloittaa Kynnys ry:n ja ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) kanssa nelivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen ulkoministeriön myöntämällä hanketuella  Etiopiassa. Hankkeen tavoitteena on tukea vammaisten opiskelijoiden inklusiivisen koulutuksen toteutumista kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa siten, että vammaisille opiskelijoille olisi tarjolla laadukasta ja esteetöntä opetusta.

Etiopiassa 17,6 prosentilla väestöstä on jonkinasteinen vamma. Etiopian opetusministeriön inklusiivisen koulutuksen politiikasta huolimatta lapset, nuoret ja aikuiset vammaiset ovat aliedustettuja ala- ja yläkouluissa sekä korkeakouluissa. Yhä useammat vammaiset opiskelijat hyväksytään julkisiin yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin Etiopiassa, mutta oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan heille tarvittavaa tukea. Esimerkiksi äänimuodossa olevia asiakirjoja, viittomakielen tulkkeja tai esteettömiä luokkahuoneita ei usein ole tarjolla huolimatta sitoutumisesta vammaisten opiskelijoiden tukemiseen.

Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden akateemista ja sosiaalista osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Pyrimme tukemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa varmistamalla sekä miesten että naisten osallistumisen koulutuksiin. Lisäksi naispuolisille opiskelijoille tarjotaan myös erityiskoulutuksia.

ECDD on toteuttanut vastaavaa toimintaa aiemmin menestyksekkäästi yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa muissa Etiopian yliopistoissa. Yhteistyön erityiseksi ansioksi voi lukea sen, että hanketyön päätyttyä yliopistot ovat jatkaneet palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Uutta nyt alkavassa hankkeessa on se, että vammaisia opiskelijoita pyritään saamaan aiempaa tiiviimmin mukaan opiskelijayhdistysten toimintaan. Tässä hyödynnetään myös SYL:n osaamista opiskelijajärjestökentällä. Toisaalta SYL:lla on mahdollisuus oppia hankkeen myötä, miten vammaiset korkeakouluopiskelijat voitaisiin huomioida Suomessa nykyistä paremmin.

 

Salla Mäkelä

SYL:n kehityspolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.