FSF stöder högskoleutbildning för studerande med funktionsnedsättningar i Etiopien

Tillsammans med Tröskeln rf och ECDD (Ethiopian Center for Disability and Development) håller FSF på att inleda ett fyraårigt utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien med hjälp av projektunderstöd som beviljats av Utrikesministeriet. Syftet med projektet är att stöda förverkligandet av inkluderande utbildning för studerande med funktionsnedsättningar vid tre offentliga universitet i Etiopien så att det erbjuds högklassig och tillgänglig undervisning för studerande med funktionsnedsättningar.

Av hela Etiopiens befolkning har 17,6 procent något slags handikapp. Trots Etiopiens undervisningsministeriums inkluderande utbildningspolitik är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar underrepresenterade i lågstadiet, högstadiet och högskolorna. Allt fler studerande med funktionsnedsättningar tas in vid offentliga universitet och andra högskolor i Etiopien, men läroanstalterna kan inte erbjuda dem det stöd de behöver. Ofta finns det inte till exempel inspelade dokument, teckenspråkstolkar eller tillgängliga klassrum trots att högskolorna förbundit sig till att stöda studerande med funktionsnedsättningar.

Projektet stöder akademisk och social inkludering av studerande med funktionsnedsättningar vid projektuniversiteten genom att grunda eller stärka universitetens handikappservice. Vi strävar efter att minska ojämlikheten mellan könen genom att se till att både män och kvinnor deltar i utbildningarna. Dessutom erbjuds också specialutbildningar för kvinnliga studerande.

ECDD har tidigare genomfört motsvarande verksamhet framgångsrikt i samarbete med Tröskeln rf vid andra universitet i Etiopien. Som en av samarbetets särskilda meriter kan räknas att universiteten efter att projektet upphörde har fortsatt att erbjuda tjänster och skaffa hjälpmedel på egen hand. Det som är nytt i projektet som inleds nu är att vi försöker få med studerandena med funktionsnedsättningar ännu mer i studentföreningarnas verksamhet. I det här drar vi också nytta av FSF:s expertis inom studentorganisationsfältet. Å andra sidan har FSF också möjlighet att genom projektet lära sig hur högskolestuderande med funktionsnedsättningar bättre kunde beaktas i Finland.

 

Salla Mäkelä

Utvecklingspolitisk sakkunnig på FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.