SYL vaatii yliopisto-opiskelijoille ikuista opinto-oikeutta

Opiskelijoiden henkinen hyvinvointi on romahtanut ja yhä useampi palaa loppuun jo opintojensa aikana. Vaarallinen kehityskulku on pysäytettävä mahdollisimman pian. Koska valtiovalta on kykenemätön ratkaisemaan kestämätöntä tilannetta nostamalla opiskelijoiden toimeentuloa, SYL vaatii ikuista opinto-oikeutta takaisin yliopisto-opiskelijoille.

Opintojen suoritustahtia on yritetty nopeuttaa milloin rakenteellisilla uudistuksilla, milloin toimeentuloa kiristämällä. Suoritusaikojen rajaamisen on katsottu olevan yhteiskunnalle tehokas keino vähentää koulutuksesta syntyviä kustannuksia. Perusajatus on, että opintoihin käytetty aika on yhteiskunnalle kallista ja opintojen suoritusaikaa lyhentämällä voidaan pidentää työuria, joiden katsotaan tällä hetkellä alkavan vasta valmistumisen jälkeen. SYL kokee, että on lähtökohtaisesti väärin mieltää opiskelu irralliseksi muusta elämästä tai yhteiskunnasta. Jaottelu opiskeluajan ja työuran välillä on keinotekoinen ja perimmäinen syy siihen, miksi työssäkäynnin vuoksi venyvät opiskeluajat nähdään niin ongelmallisiksi.

Nykyiselle tasolle tutkintojen suoritusaika on säädetty vuoden 2005 yliopistolakiuudistuksen yhteydessä. Yliopistotutkintojen suorittaminen on nopeutunut uudistusten jälkeen, mutta se ei ole tapahtunut ilmaiseksi. Painostavan aikataulun takia yhä harvempi opiskelija lähtee esimerkiksi vaihtoon, vaikka kansainvälistyminen on tärkeää niin yksilölle kuin Suomellekin. Jatkuva kannustaminen mahdollisimman nopeaan valmistumiseen vähentää halua tarttua mahdollisuuksiin, jotka kasvattaisivat inhimillistä sivistyspääomaa.

Menetettyjen mahdollisuuksien lisäksi opiskelijat maksavat nopeasta valmistumistahdista terveydellään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijoiden jaksaminen on todellakin vaakalaudalla. Riittämättömän toimeentulon takia kymmenet tuhannet opiskelijat käyvät töissä opintojensa ohessa. Kun opiskelijan varsinainen työpäivä opintojen parissa loppuu, häntä odottaa toinen työpäivä toimeentulonsa turvaamiseksi. Suorituspaineet sairastuttavat ja aiheuttavat loppuun palamista. Putkitutkinnon kokonaiskustannukset ovat korkeat, kun vaikutukset opiskelijoiden terveyteen lasketaan mukaan.

Opiskelijoilta vaaditaan lähes yli-inhimillistä suorittamista myös opintotukeen rakennetuilla huippuunsa viritetyillä “kannustimilla”. Oikeastaan ne ovat kuitenkin kiristeitä, sillä esimerkiksi opintopistevaatimusten tai valmistumisaikojen saavuttamatta jääminen johtaa opintotuen katkeamiseen. Ne kielivät yhteiskunnan epäilevästä ja kyynisestä suhtautumisesta opiskelijoihin, joiden ainoaksi tavoitteeksi ja tehtäväksi nähdään tutkinnon suorittaminen mahdollisimman nopeasti. Opiskelijan ei pitäisi olla koneiston ratas vaan ihminen.

Opiskelijat ovat saaneet paljon sympatiaa ja tsemppejä viime aikoina, mutta suoritusajoilla jatoimeentulolla kiristäminen jatkuu. Jos toimeentuloa ei olla valmiita parantamaan, jää opintojen suoritusaikojen pidentäminen ainoaksi vaihtoehdoksi opiskelijoiden ahdingon helpottamiselle. Siksi SYL vaatii yliopisto-opiskelijoille ikuista opinto-oikeutta.

Lisätietoja: Annika Nevanpää
p. 044 906 5007
annika.nevanpaa@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.