FSF kräver en evig studierätt för universitetsstuderande

Studerandenas psykiska välbefinnande har rasat, och allt fler blir utbrända redan under sina studier. Det här farliga utvecklingsförloppet måste stoppas så fort som möjligt. Eftersom statsmakten är oförmögen att lösa den ohållbara situationen genom att öka studerandenas utkomst, kräver FSF att universitetsstuderandenas eviga studierätt ska återinföras.

Under årens lopp har man försökt påskynda studierna genom strukturella reformer och genom att strama åt utkomsten. Att skära ner på studietiderna har ansetts vara ett effektivt sätt för samhället att minska kostnaderna som utbildningen orsakar. Grundtanken är att tiden som läggs på studierna är dyr för samhället, och genom att förkorta studietiden kan man förlänga karriärerna, som för tillfället anses börja först efter att studeranden tagit sin examen.  FSF anser att det är fel att se studierna som något som är åtskilt från det övriga livet eller samhället. Indelningen mellan studietiden och arbetskarriären är konstgjord, och den är den främsta orsaken till att studier som fördröjs på grund av arbete anses vara så problematiska.

Studietiden fastställdes på nuvarande nivå i samband med reformen av universitetslagen 2005. Efter reformen har universitetsexamina avlagts snabbare, men det har inte skett gratis. På grund av den pressande tidtabellen åker till exempel allt färre studerande på utbyte, även om internationalisering är viktigt för både individen och Finland. En konstant uppmuntran till att utexamineras så snabbt som möjligt minskar viljan att ta tag i möjligheter som skulle öka det mänskliga bildningskapitalet.

Förutom förlorade möjligheter betalar studerandena också för sin snabba studietakt med sin hälsa. Forskning har visat att studerandenas ork verkligen ligger i vågskålen. På grund av en otillräcklig utkomst arbetar tiotusentals studerande vid sidan av studierna. När studerandens egentliga arbetsdag med studierna är över väntar en andra arbetsdag för att trygga utkomsten. Pressen orsakar sjukdom och utbränning. De totala kostnaderna för hårt styrda examina är höga när man räknar med inverkan på studerandenas hälsa.

Det otroligt åtstramade ”sporrarna” som byggts in i studiestödet kräver också nästan övermänskliga prestationer av studerandena. Egentligen handlar det om utpressning, eftersom studiestödet avbryts om man till exempel inte uppnår studiepoängskraven eller håller sig till utexamineringstiderna. Det här vittnar om samhällets misstänksamma och cyniska attityd gentemot studerande, vars enda mål och uppgift anses vara att ta sin examen så snabbt som möjligt. Studeranden borde inte vara en kugge i maskineriet utan en människa.

Studerandena har fått mycket sympati och uppmuntran på den senaste tiden, men utpressningen beträffande examenstider och utkomsten fortsätter. Om man inte är beredda på att förbättra utkomsten är förlängningen av examenstiderna det enda alternativet för att lindra studerandenas trångmål. Därför kräver FSF en evig studierätt för universitetsstuderande.

Ytterligare information:
Annika Nevanpää
tfn 044 906 5007
annika.nevanpaa@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.