SYLin näkemyksiä opintolainahyvityksen tulevaisuuden malliksi

Opintotuen kokonaisuudistuksen yhteydessä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) tuo esiin näkökulmia, kuinka opintotukea tulee uudistaa. Nykyinen opintolainahyvitys on järjestelmä, jossa korvataan määräajassa valmistuneen opiskelijan velkataakkaa. Opiskelijan valmistuessa määräaikaan mennessä hyvitetään hänelle osa opintojen aikana kertyneestä lainasta.

Hyvityksen määrä on rajoitettu korkeintaan 400 euroon käytettyä tukikuukautta kohden, jolloin hyvityksessä huomioitava velkamäärä on 300 opintopisteen laajuisessa tutkinnosta 18 000 euroa. Tällöin opiskelija voi enimmillään saada 6 200 euroa opintolainahyvitystä. Keskimääräinen maisterin opintolaina on noin 22 400 euroa eli nykyiset velkamäärät ylittävät tason, joka enimmillään voidaan opintolainahyvityksessä huomioida. On myös hyvä huomata, että velan tuottamia korkoja ei hyvitetä.

Nykyinen opintolainahyvityksen malli ei tue opintojen aikaista toimeentuloa – joskin lieventää osaltaan opiskelijoiden syvää velkaantumista. SYL näkee, että opintolainahyvitystä tulee kehittää suuntaan, jossa hyvitys on kannustava yllättävistä elämäntilanteista riippumatta ja jossa se ehkäisee opiskelijoiden velkaantumista.

Vuosittaisen opintolainahyvityksen käyttöönotto

SYL ehdottaa vuosittaisen opinnoissa etenemisen perusteella myönnettävää opintolainahyvityksen käyttöönottoa. Tietyn opintopistemäärän suorittaneille korkeakouluopiskelijoille myönnetään lukuvuoden päätyttyä opintolainahyvitys siihen mennessä nostetusta opintolainasta.

Vuosittaisessa opintolainahyvityksen mallissa opiskelija pystyy suunnittelemaan opintonsa vaivattomammin verrattuna nykyiseen malliin, jossa opintolainahyvityksen saaminen vaatii useamman vuoden suunnittelua kerralla. Tämä ehkäisee elämäntilanteen yllättävien muutosten, kuten sairastumisen, vaikutusta opintolainahyvitykseen.

Vuosittainen opintolainahyvitys voisi toimia myös parempana kannusteena. Alanvaihto tai opintojen viivästyminen parina vuonna ei johtaisi koko hyvityksen menetykseen kuten tällä hetkellä vaan kannustaisi taas seuraavana vuonna yrittämään uudestaan opintopistetavoitetta.

Vuosittainen opintolainahyvitys lisäisi opintolainan turvallisuutta. Ensimmäisen vuoden opintolaina on opiskelijoille kaikkein kalleinta, sillä kertyvä korko lisätään opintolainaan. Tästä pääomitetusta korosta kertyy myös tulevaisuudessa lisää korkoa.

Opintolainahyvityksen määräaikaan liittyvien epäkohtien korjaaminen

Opintolainahyvityksen määräajan laskentaan liittyy useita epäkohtia. Näitä määräajan epäkohtia liittyy tilanteisiin, joissa opiskelija sairastuu, suorittaa ase- tai siviilipalveluksen, toimii ylioppilas- ja opiskelijakuntien tai kansallisten liittojen luottamustoimissa tai suorittaa vaihtojakson. Pahimmissa tapauksissa näiden tekijöiden takia opiskelijalta menee hyvitys sivu suun heistä riippumattomista syistä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista.

SYL näkee, että yllä mainitut epäkohdat on korjattava ja opintolainahyvityksen määräaikaan ja sen alkamisajankohtaan on tehtävä muutoksia.

Lisätietoja:

Aino Halinen
Hallituksen jäsen (sosiaalipolitiikka)
044 906 5007
aino.halinen@syl.fi

Sonja Naalisvaara
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen)
sonja.naalisvaara@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.