FSF:s syn på den framtida modellen för studielånskompensation

I samband med totalreformen av studiestödet vill Finlands studentkårers förbund (FSF) lägga fram sina synpunkter om hur studiestödet bör reformeras. Den nuvarande studielånskompensationen är ett system där skuldbördan kompenseras för en studerande som avlägger sin examen inom tidsfristen. Studerande som avlägger sin examen inom tidsfristen blir kompenserade för en del av det studielån som ackumulerats under studietiden.

Kompensationsbeloppet är högst 400 euro per förbrukad stödmånad, vilket innebär att för en examen på 300 studiepoäng är skuldbeloppet som beaktas vid beräkningen av kompensation 18 000 euro. I detta fall är det högsta kompensationsbeloppet som en studerande kan få 6 200 euro. Studielånsbeloppet för en magisterstuderande är i genomsnitt 22 400 euro, vilket betyder att dagens genomsnittliga lånebelopp överstiger det belopp som tas i beaktande vid beräkning av studielånskompensation. Det är också värt att notera att räntor inte räknas med i lånebeloppet.

Även om den nuvarande modellen för studielånskompensation till viss del minskar studerandes djupa skuldsättning, stödjer den inte studerandes utkomst under studietiden. FSF anser att studielånskompensationen bör utvecklas i en riktning där kompensationen ses som ett incitament som är oberoende av oväntade livsförändringar och ett verktyg för att förhindra studerandes skuldsättning.

Införande av en årlig studielånskompensation

FSF föreslår att man inför en studielånskompensation som baserar sig på den studerandes studieframgång. Studerande som avlagt en viss mängd studiepoäng beviljas studielånskompensation i slutet av terminen för det studielånsbelopp som den studerande lyft fram till dess.

Modellen för en årlig studielånskompensation hjälper studerande att planera sina studier, jämfört med den nuvarande modellen där den studerande är tvungen att planera flera år framåt för att kunna utnyttja studielånskompensationen. Detta förhindrar att oväntade förändringar i livssituationen, så som sjukdom, påverkar studielånskompensationen.

En årlig studielånskompensation kan även fungera som ett bättre incitament. Branschbyten eller några års fördröjningar i studierna skulle inte leda till att den studerande förlorar hela kompensationen – som i nuläget – utan uppmuntra den studerande att försöka nå studiepoängmålet nästa år.

En årlig studielånskompensation skulle också minska riskerna med att ta studielån. Studielån som tas under det första studieåret brukar vara dyrast för studerande, då den ackumulerade räntan läggs till studielånet. Denna kapitaliserade ränta kommer också att samla ytterligare ränta i framtiden.

Korrigering av missförhållanden kring studielånskompensationens tidsfrist

Det finns flera missförhållanden kring beräkningen av studielånskompensationens tidsfrist. Till dessa missförhållanden hör till exempel situationer där studeranden insjuknar, utför militärtjänst eller civiltjänst, fungerar som förtroendevald för student- eller studerandekårer eller internationella föreningar eller deltar i utbyte. I värsta fall kan den studerande gå miste om kompensationen på grund av något som ligger utanför hens kontroll. Det är knappast ändamålsenligt.

FSF anser att de ovan nämnda bristerna måste korrigeras och att tidsfristen och begynnelsetidpunkten för studielånskompensationen bör ändras.

Mer information:

Aino Halinen
Styrelsemedlem (socialpolitik)
044 906 5007
aino.halinen@syl.fi

Sonja Naalisvaara
Socialpolitisk sakkunnig (studentekonomi, boende)
sonja.naalisvaara@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.