SYL:n hallitus 2019 järjestäytyi!

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus vuodelle 2019 on järjestäytynyt ja jakanut kullekin jäsenelle omat vastuualueet.

Lisäksi hallitus on päättänyt kummiylioppilaskunnista: Kullekin hallituksen jäsenelle on nimetty omat kummiylioppilaskunnat. Hallituskummien puoleen on ylioppilaskuntien toimijoiden helppo ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa.

Vastuualuejako:

Sanni Lehtinen: puheenjohtaja, p. 044 906 5007

Kim Kujala: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (terveys, hyvinvointi)

Roope Tukia: kansainväliset asiat (EU, ESU), järjestöyhteistyö

Titta Hiltunen: sosiaalipolitiikka (toimeentulo, asuminen, ympäristöasiat), kehityspolitiikka

Suvi Vendelin: koulutuspolitiikka (koulutusjärjestelmä, rakenteellinen kehittäminen, rahoitus, koulutuksen sisällöt ja kehittäminen), viestintä

Heidi Rättyä: koulutuspolitiikka (maksuton koulutus, elinikäinen oppiminen), Kansainväliset asiat (kv-opiskelijat, ESU), työelämäasiat

Helmi Andersson: kieliasiat, yhdenvertaisuus, koulutuspolitiikka (opiskelukyky, opiskelijavalinnat, muut koulutusasteet ja siirtymät, tutkimus- ja tiedepolitiikka), kansainväliset asiat (ESU)

Hallituksen jäsenten kummiylioppilaskunnat:

Kim Kujala: VYY, ISYY

Roope Tukia: TREY, LTKY, SKY

Titta Hiltunen: HYY, LYY

Suvi Vendelin: AYY, TYY, TaiYo

Heidi Rättyä:  JYY, OYY

Helmi Andersson: ÅAS, SHS

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@syl.fi. Puhelinnumerot tarkentuvat ja löytyvät myöhemmin SYL:n nettisivuilta osoitteesta www.syl.fi.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Sanni Lehtinen, 044 906 5007

7