FSF:S STYRELSE 2019 KONSTITUERADE SIG

Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för år 2019 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna.

Styrelsen fattade även beslut om fadderkårer. Varje styrelsemedlem har ansvar för fadderkårer. Tanken är att det ska vara lätt för studentkårens aktiva att kontakta sin styrelsefadder i olika frågor de funderar över.

Fördelning av ansvarsområden och fadderkårer:

Sanni Lehtinen: ordförande, tfn 044 906 5007

Kim Kujala: vice ordförande, socialpolitik (hälsovård) / VYY, ISYY

Roope Tukia: internationella ärenden (EU, ESU), föreningar / TREY, LTKY, SKY

Titta Hiltunen: socialpolitik (studentekonomi, boende, miljö), utvecklingssamarbete / HUS, LYY

Suvi Vendelin: utbildningpolitik (utbildningssystem, utbildningsinnehåll och utveckling), kommunikation / AUS, TYY, KonSt

Heidi Rättyä: utbildningspolitik (fri utbildning, livslångt lärande)  internationella ärenden (internationella studerande, ESU), arbetsliv / JYY, OYY

Helmi Andersson: språkfrågor, jämlikhet, utbildningspolitik (studerandeantagning, studieförmåga), internationella ärenden (ESU) / ÅAS, SHS

Alla har en e-postadress i formen fornamn.efternamn@syl.fi. Telefonnumren bekräftas senare.

Mer information: Ordförande Sanni Lehtinen, 044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Någon att fråga?
FSF besvarar gärna alla aktuella frågor beträffande studerande och högre utbildning.