SYL:n joululahjatoive: kestävä hyvinvointivaltio tuleville sukupolville

Kannanotto

 

Rakas Joulupukki, tänä vuonna SYL toivoo joululahjaksi yhteiskunnallista sitoutumista järjestelmätason muutokseen eli ilmasto- ja ympäristökriisin torjuntaan ja globaaliin vastuunkantoon. Vain niin voimme rakentaa kestävän hyvinvointivaltion tuleville sukupolville.

 

Tänä vuonna koronapandemia on pysäyttänyt yhteiskunnat, mutta se ei ole pysäyttänyt ilmastonmuutosta. Ilmastokriisin vaikutukset näkyvät jo nyt kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämässä. Globaalin pohjoisen maiden, jotka ovat tuottaneet suhteessa suuremman osan päästöistä, tulisi kantaa suurempaa vastuuta ilmastokriisin torjunnasta. Kestävyys- ja vastuullisuuskysymykset ovat jääneet niissä liian usein toisarvoisiksi. 

Julkisen vallan on otettava päävastuu ilmasto- ja ympäristökriisin torjunnasta. Sen tulee aktiivisesti etsiä ja kehittää keinoja, joilla Suomen päästöt saadaan linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, ja ottaa johtava rooli tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan visioimisessa. 

“Kestävää hyvinvointivaltiota ei voida rakentaa ilman tarvittavia poliittisia päätöksiä. Koronakriisin jälkeen jälleenrakennuksessa on otettava huomioon, että yhteiskunnassa tarvitaan periaatteellinen muutos kohti kestävämpää tuotantoa. Tarvitsemme globaalin vastuun ajattelua ja kiertotaloutta, pois kestämättömästä tavasta kuluttaa luonnonvaroja,” puheenjohtaja Tapio Hautamäki linjaa.

Koronan jälkeen myös Suomen talous on jälleenrakennettava kestävälle pohjalle.  Marraskuussa Marinin hallitus antoi eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka yhdistää taloutta elvyttäviä ja ympäristön kannalta kestäviä toimenpiteitä. Ohjelma on askel oikeaan suuntaan. Tämän lisäksi tarvitsemme edelleen konkreettisia poliittisia toimia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. 

Myös ilmastolain uudistus on käynnissä. “Ilmastolaissa on tärkeää määritellä tarkat välitavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja selkeä kriteeristö hiilineutraaliudelle. Ensisijaisesti päästöjä pitää vähentää, ja kompensaation tulee olla viimeinen vaihtoehto,” Hautamäki linjaa. 

Tänä vuonna toivomme joululahjaksi, että ympäristö- ja ilmastokriisin torjunta tulisi poikkileikkaavaksi osaksi kaikkea yhteiskuntaa ja sen toimintoja ja että julkinen päätöksenteko sitoutuisi maapallon keskilämpötilan nousun hillitsemiseen 1,5 celsiusasteeseen. Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on muutettava siten, että ne ohjaavat vahvasti päästöjen vähentämiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen. Turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa on kiellettävä. 

Suomen ylioppilaskuntien liitto vaatii järjestelmätason muutosta ilmastokriisin torjumiseksi ja globaalin vastuun kantamista. Ainutlaatuinen maapallomme ja hyvinvointivaltiomme tulee säilyttää tuleville sukupolville. 

 

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja 

Tapio Hautamäki 

tapio.hautamaki@syl.fi 

044 9065007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.