FSF:s julklappsönskan: en hållbar välfärdsstat för kommande generationer

Ställningstagande

 

Kära Jultomten, i år önskar FSF i julklapp samhälleligt engagemang för en förändring på systemnivå, dvs. bekämpning av klimat- och miljökrisen samt globalt ansvarstagande. Bara på det sättet kan vi bygga en hållbar välfärdsstat för kommande generationer.

 

I år har coronapandemin fått samhällena att stanna upp, men klimatförändringen har den inte fått att stanna upp. Konsekvenserna av klimatkrisen syns redan nu i livet för dem som har det sämst ställt. Länderna i det globala norr, som har producerat en relativt sett större del av utsläppen, bör bära ett större ansvar för bekämpningen av klimatkrisen. Hållbarhets- och ansvarsfrågorna har alltför ofta blivit sekundära för dem.

Det allmänna måste ta det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa klimat- och miljökrisen. Det måste aktivt söka och utveckla metoder för att få Finlands utsläpp att stå i linje med klimatavtalet från Paris och inta en ledande roll när det gäller att ta fram en vision för ett framtida koldioxidneutralt samhälle.

”En hållbar välfärdsstat kan inte byggas utan behövliga politiska beslut. Efter coronakrisen måste man vid återuppbyggnaden ta hänsyn till att samhället behöver en principiell förändring mot en hållbarare produktion. Vi behöver ett globalt ansvarstänkande och en cirkulär ekonomi, bort från det ohållbara sättet att förbruka naturresurser”, konstaterar ordförande Tapio Hautamäki.

Efter coronan måste också Finlands ekonomi återuppbyggas på en hållbar grund.  I november överlämnade Marins regering till riksdagen en redogörelse om programmet för hållbar tillväxt i Finland, som kombinerar åtgärder som stimulerar ekonomin och är miljömässigt hållbara Programmet är ett steg i rätt riktning. Utöver det behöver vi fortfarande konkreta politiska åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet före 2035.

Också en revidering av klimatlagen pågår. ”I klimatlagen är det viktigt att fastställa exakta delmål för uppnåendet av koldioxidneutralitet och tydliga kriterier för koldioxidneutralitet. I första hand måste utsläppen minskas, och kompensation bör vara det sista alternativet”, anser Hautamäki.

I år önskar vi i julklapp att bekämpningen av miljö- och klimatkrisen ska bli något som genomsyrar hela samhället och dess funktioner och att det offentliga beslutsfattandet förbinder sig att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till 1,5 grader Celsius. Samhällets skatte- och stödsystem måste ändras så att de starkt bidrar till att minska utsläppen och sörja för miljön. Användningen av torv och andra fossila bränslen i energiproduktionen måste förbjudas

Finlands studentkårers förbund kräver en förändring på systemnivå för bekämpning av klimatkrisen och för globalt ansvarstagande. Vår unika jord och välfärdsstat bör bevaras för kommande generationer.

 

Ytterligare information:

Ordförande

Tapio Hautamäki

tapio.hautamaki@syl.fi

044 9065007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.