SYL:n puheenjohtaja 2020 esittäytyy

Tapio Hautamäki AYY:sta valittiin SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2020 15.-16.11.2019 Lahdessa pidetyssä liittokokouksessa. Mistä Tapion innostus opiskelijavaikuttamiseen tulee ja mitä hän ajattelee tulevasta vuodesta? Tutustu ensi vuoden puheenjohtajaan! 

Esittely

Olen 26-vuotias sovelletun matematiikan opiskelija Aalto-yliopistossa ja kotoisin Peräseinäjoelta Etelä-Pohjanmaalta. Olen pitkän linjan ylioppilaskunta-aktiivi ja ollut eri pesteissä AYY:ssa koko opiskeluaikani: olen tehnyt hommia yrityssuhteista tapahtumien järjestämiseen ja edustajistotoiminnan kehittämisestä opiskelijoiden edustamiseen yliopiston eri työryhmissä. Tänä vuonna olen toiminut AYY:n hallituksen puheenjohtajana ja viime vuonna hallituksen varapuheenjohtajana vastaten yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta.

Miten innostuksesi opiskelijavaikuttamista kohtaan on syttynyt? 

Olin kuullut ennen yliopisto-opintojani Otaniemen elävästä opiskelijakulttuurista ja samaan aikaan monet ystävät olivat olleet aktiivisia lukion oppilaskuntatoiminnassa. Harmittelin lukion lopulla, että en itse ollut lähtenyt siihen mukaan. Päätin siis heittäytyä yliopistossa täysillä mukaan opiskelijatoimintaan, ja sillä tiellä olen edelleen. 

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet, joita yliopisto-opiskelijat kohtaavat tänä päivänä? 

Opiskelijoiden kohtaamat haasteet tänä päivänä liittyvät erityisesti mielenterveyteen ja tulevaisuuden epävarmuuteen. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat kasvussa ja opintojen kuormittavuus lisääntyy. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen ja ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen ovat tärkeitä asioita turvata myös opiskelijoille. Huolta tulevaisuudesta taas aiheuttaa heikkenevä huoltosuhde ja ilmastokriisi. SYL:ssa vaadimme ensi vuonnakin oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa sekä kunnianhimoisempia ilmastotoimia. 

Minkälaisia asioita haluat SYL:n puheenjohtajana edistää ensi vuonna? 

Tiukan vaalivuoden jälkeen on hyvä hetki tarkastella maailmaa ja ylioppilasliikkeen paikkaa siinä. Hetki miettiä, missä tätä liikettä tarvitaan tällä hetkellä kaikkein eniten. Se vaatii tavoitteiden kirkastamista strategiatyön kautta. Ensi vuonna on aika löytää oma äänemme ilmastokeskustelussa. Löytää ne ylioppilasliikkeen ratkaisut, joilla ilmastokatastrofi estetään. Samalla puhumme ilmastohuolesta, jota nuori sukupolvi tuntee. 

Tämän lisäksi on tärkeää varmistaa, että opiskelijat ovat mukana sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa ja YTHS-laajennus ammattikorkeakouluopiskelijoille etenee sujuvasti. Valtakunnallisen mielenterveysstrategian toimeenpanossa on erittäin tärkeää pitää huolta opiskelijoiden huomioimisesta. Ylioppilasliikkeen ääni kuuluu Rinteen hallituksen laatiessa koulutuspoliittista selontekoa sekä koulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa. 

Myös vuosi 2020 on siis opiskelijaliikkeelle erittäin tärkeä vuosi. Tästä huolimatta meidän pitää osata olla armollisia itsellemme ja toisillemme. Ensi vuonna varmasti tapahtuu kaikkea, mitä en osaa nyt ennakoida. Sekin vaatii tilaa. Meidän täytyy pystyä priorisoimaan työtämme, jos yllättäviä asioita tulee eteen, koska toimijoiden hyvinvoinnista emme voi tinkiä. 

Mitkä ovat mielestäsi SYL:n tärkeimmät edunvalvonnalliset kysymykset alkavalla vuosikymmenellä? 

Ilmastonmuutos on aikamme kohtalonkysymys, joka vaikuttaa olennaisesti nuorten sukupolvien elämään seuraavalla vuosikymmenellä. Ylioppilasliikkeen tulee olla mukana etsimässä ratkaisuja, joilla ilmastokatastrofi estetään. 

Seuraavalla vuosikymmenellä SYL:on on tärkeää jatkaa johdonmukaisesti saavutettavan ja maksuttoman koulutuksen puolustamista. Tämä liittyy olennaisesti eriarvoisuuden kuilun syvenemiseen, mikä on ollut tänäkin vuonna kovasti esillä mediassa ja tutkimuksissa. Kaikkien mahdollisuus kouluttautua tulee turvata Suomessa tulevaisuudessakin. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetetut lukukausimaksut ja avoimen yliopiston maksullinen väylä ovat osa tätä huolestuttavaa kehitystä. Maksuton koulutus on perusarvo, josta meidän on Suomessa pidettävä kiinni. 

Kuva: Saku Metsärinne

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.