Införa: ordförande för 2020!

Tapio Hautamäki från AUS valdes till FSF:s ordförande för året 2020 i förbundsmötet som hölls i Lahtis 15‒16.11.2019. Hur blev Tapio intresserad av studentpåverkan och hur ser han på det kommande året? Lär känna nästa årets ordförande! 

Presentation

Jag är 26 år, jag studerar tillämpad matematik vid Aalto-universitetet, och jag är ursprungligen från Peräseinäjoki i Södra Österbotten. Jag har varit aktiv i studentkåren länge, och jag har varit anställd hos AUS under hela min tid som student. Jag har arbetat med allt från företagssamarbete till evenemangsarrangering och från att utveckla fullmäktigeverksamheten till att representera studerande i olika arbetsgrupper vid universitetet. I år har jag varit ordförande i AUS styrelse. Förra året var jag styrelsens vice ordförande och svarade då för samhällelig påverkan och påverkansarbete.

Hur väcktes ditt intresse för studentpåverkan? 

Före mina universitetsstudier hade jag hört om den livliga studentkulturen i Otnäs, och samtidigt hade flera av mina vänner varit aktiva i gymnasiets elevkårverksamhet. I slutet av min gymnasietid beklagade jag att jag inte hade tagit del själv. Därför beslöt jag i universitetet att kasta mig i studentverksamheten med full fart, och här är jag ännu. 

Vilka tycker du är de största utmaningarna som nutidens universitetsstuderande stöter på? 

I dag har studerandes utmaningar särskilt att göra med psykisk hälsa och framtida osäkerhet. Psykiska problem bland studerande ökar och studierna blir alltmer belastande. Tillgången till mentalvårdstjänster och starkare förebyggande arbete är viktiga saker att trygga också för studerande. Det som orsakar oro för framtiden är den ökande försörjningskvoten och klimatkrisen. Vi på FSF kräver en rättvis generationspolitik och ambitiösare klimatåtgärder även nästa år. 

Vad vill du som FSF:s ordförande främja nästa år? 

Efter ett utmanande valår är det ett bra tillfälle att iaktta världen och studentrörelsens plats i den. Ett tillfälle att fundera var studentrörelsen behövs mest just nu. Det här kräver att målen klargörs genom strategiarbete. Nästa år är det dags för oss att hitta vår röst i klimatdiskussionen. Att hitta studentrörelsens lösningar för hur klimatkatastrofen kan förhindras. Samtidigt diskuterar vi den oro för klimatet som den yngre generationen upplever. 

Dessutom är det viktigt att vi försäkrar oss om att studerande tas med i helhetsreformen av den sociala tryggheten och att SHVS-utvidgningen till yrkeshögskolestuderande går smidigt. I verkställandet av den riksomfattande mentalvårdsstrategin är det särskilt viktigt att se till att studerande uppmärksammas. Studentrörelsens röst kommer att höras när Antti Rinnes regering upprättar den utbildningspolitiska rapporten samt planen för utbildningens tillgänglighet. 

Även 2020 kommer således att vara ett viktigt år för studentrörelsen. Trots det måste vi vara nådiga mot oss själva och varandra. Nästa år kommer det säkert att hända en hel del som jag inte kan förutse nu. Det kommer också att ta tid. Vi måste kunna prioritera vårt arbete ifall något överraskande sker, eftersom vi inte kan kompromissa med aktörernas välbefinnande. 

Vilka tycker du är FSF:s viktigaste intressebevakningsfrågor under det kommande årtiondet? 

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga, som påverkar den unga generationens liv på ett väsentligt sätt under det nästa årtiondet. Studentrörelsen ska vara med och söka efter lösningar för att förebygga klimatkatastrofen. 

Det är viktigt att FSF fortsätter att försvara den tillgängliga och avgiftsfria utbildningen på ett konsekvent sätt nästa årtionde. Det här har allt att göra med att ojämlikhetsklyftan växer, något som också i år har tagits upp ofta i medier och studier. Alla i Finland ska säkras möjligheten att utbilda sig även i framtiden. Terminsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES samt den avgiftsbelagda leden genom det öppna universitetet är båda en del av den här oroväckande utvecklingen. Den avgiftsfria utbildningen är ett grundläggande värde som Finland måste hålla fast vid. 

Foto: Saku Metsärinne

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.