Tiedeperustaista päihdepolitiikkaa – annetaan apua, ei rangaistuksia!

Suomen päihdepolitiikan on aika siirtyä 2020-luvulle, ja huumeiden käytön rangaistavuus on poistettava. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii päättäjiltä tiedeperustaista päihdepolitiikkaa, sillä tutkimusten mukaan perinteinen rikoslainsäädäntöön perustuva huumepolitiikka syventää sosiaalista eriarvoisuutta sekä lisää kansanterveysongelmia ja sosiaalisia kustannuksia.

Euroopan huumeraportin 2022 mukaan Suomi on kärkimaa Euroopassa alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa. On kohtuutonta, että apua tarvitsevia rangaistaan ja matalan kynnyksen palveluita ei ole saatavilla tai ne ovat ruuhkautuneet”, SYL:n puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev toteaa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi tarvitaan muitakin hoitokeinoja kuten päihdekuntoutusta. Päihdekuntoutukseen on vaikea päästä ja sen ongelmana opiskelijoille voi olla sen maksullisuus. Tämä voi nostaa entisestään vähävaraisen tai syrjäytymisriskissä olevan opiskelijan kynnystä hakeutua hoitoon. Hyvinvointivaltiona Suomen on annettava vahvemmin tukea päihdekuntoutukseen ja taattava opiskelijoille maksuton hoito. Jokainen päihdehelvettiin menetetty on liikaa.

Pelkästään hoitoonpääsy ei ole ongelma, kun on kyse päihdepolitiikasta. Tuoreimmasta Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (KOTT 2021) selviää, että jotain huumaavaa ainetta, lääkkeitä tai lääkkeiden tai alkoholin yhdistelmää on käyttäneet tai kokeilleet elämänsä aikana peräti 23,3 % korkeakouluopiskelijoista. Merkintä huumausainerikoksesta voi vaikuttaa tulevan opiskelijan elämänkulkuun peruuttamattomasti. Ei ole kohtuullista, että opiskelu- tai työpaikka jää saamatta yksittäisen kokeilun vuoksi.

”Nykyajan jyrkkä päihdepolitiikka tuhoaa ihmisten elämiä. Nyt on katsottava rohkeasti eteenpäin, ja mentävä kohti inhimillisempää päihdepolitiikkaa”, Kouzmitchev päättää.

SYL vaatii päättäjiltä ja yliopistoilta toimia ja modernia päihdepolitiikkaa. SYL:n vaatimat toimenpiteet ovat:

  • Huumeiden käytön rangaistavuus poistetaan.
  • Opiskelijoiden päihdekuntoutuksen on oltava opiskelijalle maksutonta.
  • Yliopistojen henkilöstöä on koulutettava opiskelijoiden päihdeongelmien tunnistamisesta, huomioimisesta ja avun piiriin ohjaamisesta.
  • Yliopistoilla on oltava varhaisen tuen mallit, joissa ohjeistetaan selvästi ja saavutettavasti siitä, miten toimitaan, kun opiskelijan päihteiden käyttö aiheuttaa huolta.

 

Lisätietoja:

Konstantin Kouzmitchev
Puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.