Tietopaketti: Näin asumistukileikkaukset tulevat vaikuttamaan

Eduskunta on päättänyt yleiseen asumistukeen kohdistuvista leikkauksista ja suurin osa näistä astuu voimaan 1.4.2024. Tästä tietopaketista löydät siis tietoa, miten nämä leikkaukset tulevat näkymään arjessasi.

Mistä on kyse?

Vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettiin uusi Orpon hallitus, joka päätti hallitusohjelmassaan toteuttaa yleiseen asumistukeen kaikkiaan 363 miljoonan euron leikkaukset. Tavoitteena on tasapainottaa valtion taloutta, joka on pahasti alijäämäinen. Hallitus valmisteli ja eduskunta hyväksyi tarvittavat lakimuutokset viime syksynä.

Yleisen asumistuen saajista 43 prosenttia on opiskelijaruokakuntia ja asumistuen leikkaukset tulevat vaikuttamaan niistä jokaisen saamiin tukiin. Keskimäärin opiskelijaruokakunnan saama yleinen asumistuki tulee heikkenemään 76 eurolla kuukaudessa. Vaihtelu on kuitenkin suurta ja opiskelijan menetys voi vaihdella muutamista jopa satoihin euroihin kuukaudessa.

Miten yleinen asumistuki muuttuu?

Yleiseen asumistukeen kohdistuu useita muutoksia, joiden ansiosta tuen taso heikkenee jokaisella ja osalla tuen saaminen loppuu kokonaan. Muutokset ovat seuraavat:

Tuen korvausprosentti pienenee

Asumistuki on korvannut tähän saakka korkeintaan 80 prosenttia ruokakunnan asumismenoista. Muutosten myötä korvausprosentti laskee 70 prosenttiin. Muutos tarkoittaa, että asumistuki tulisi korvaamaan entistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista ja yhä suurempi osa jäisi ruokakunnan itsensä maksettavaksi. Tämä muutos heikentää kaikkien asumistukea saavien ruokakuntien tukea vähintään 12,5 prosentilla.

Perusomavastuun kerroin kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin

Asumistuen perusomavastuun kaavassa käytettyä kerrointa korotetaan 0,42:sta 0,50:een. Käytännössä muutos on tekninen, sillä se kompensoi perusomavastuun kaavaan vaikuttavaa korvausprosentin muutosta. Näin varmistetaan, että etuus- ja palkkatulon aiheuttama asumistuen leikkaantumisen tahti säilyy samana, noin 34 sentissä / ansaittu euro.

Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu

Asumistuen ansiotulovähennys tarkoittaa, että ensimmäiset 300 palkkana tienattua euroa ei laske asumistuen määrää vaan se jätetään huomiotta. Sen poistumisesta seuraa siis, että palkkatulot alkavat leikata asumistukea aiempaa enemmän ja pienemmillä tulotasoilla. Siksi sumistuki pienenee voimakkaasti suurella osalla ruokakunnista, joiden jäsenillä on kohtuullisia palkkatuloja. Ansiotulovähennyksen poistumisesta johtuva asumistuen leikkaus voi olla yksinasuvalla jopa 100 euroa ja useamman aikuisen ruokakunnilla vielä enemmän. Heikennys johtuu paljon ruokakunnan tulotasosta ja koosta, joten vaihtelu on suurta.

Helsingin korotettu asumistuen taso poistetaan

Yleisessä asumistuen enimmäismäärä riippuu asuinkunnasta ja tähän saakka Helsingissä asuville ruokakunnille on ollut saatavilla korkeampi asumistuen taso kuin muualle Suomeen. Uudistuksen myötä Helsingin asumistuen taso lasketaan samaksi kuin muualla Pääkaupunkiseudulla, minkä vuoksi helsinkiläisten ruokakuntien asumistuki pienenee muuta maata enemmän.

Omistusasuntoon ei saa asumistukea

Yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin päättyy 31.12.2024. Vuoden 2025 alusta lähtien omistusasujat eivät siis voi saada asumistukea asumismenojensa kattamiseen missään tilanteessa.

Milloin asumistuen leikkaukset tulevat voimaan?

Asumistuen leikkauksista valtaosa tulee voimaan 1.4.2024. Yksittäisen ruokakunnan saamaan asumistukeen muutos toteutuu kuitenkin vasta silloin, kun asumistuen taso tarkastetaan ensimmäisen kerran voimaantulopäivän jälkeen. Tämä voi tapahtua sen yhteydessä, kun asumistuki on tarkastettava esimerkiksi tulojen muutoksen tai muuton takia tai säännönmukaisen vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Käytännössä siis osa ruokakunnista kokee leikkauksen jo keväällä, kun osalle se toteutuu vasta vuoden lopulla. Asumistuen vuosittaisen tarkastuspäivän voi tarvittaessa varmistaa Kansaneläkelaitokselta.

Muista asumistuen muutoksista poiketen yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntojen asuinkustannuksiin päättyy 1.1.2025 eli omistusasuntoon maksettavaa asumistukea ei ole saatavissa enää ensi tammikuussa.

Asumistuen varallisuusraja on valmistelussa

Näiden asumistuen leikkausten lisäksi Orpon hallitus on päättänyt asettaa yleiseen asumistukeen varallisuusrajan. Sen tarkoitus on leikata saaman asumistuen määrää sellaisilla ruokakunnilla, joilla on varallisuutta yli 10 000 euroa. Tämä muutos on vielä valmistelussa eikä sen voimaantulosta ole vielä tehty päätöksiä.

Mistä asumistuen muutoksista voi saada tietoa?

Asumistuen muutoksista on saatavilla tietoa Kansaneläkelaitoksen nettisivuilta. Kela ei ole vielä julkaissut uutta laskuria heikennetystä asumistuesta, mutta arviota tulevasta asumistuen tasosta ja seuraavasta asumistuen tarkastuskerrasta voi tiedustella kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelusta.

Voiko leikkauksen jotenkin välttää?

Valitettavasti leikkausta ei voi välttää. Se toteutuu viimeistään seuraavan asumistuen tarkastuksen yhteydessä. Mahdollisesti leikkausta voi kuitenkin hieman viivyttää lykkäämällä asumistukeen vaikuttavia elämäntilanteen muutoksia, jottei asumistukea tarvitse tarkastaa ennen kuin se on välttämätöntä vuosittaisen säännöllisen tarkastuksen yhteydessä. Tämä mahdollisuus lienee kuitenkin useimmissa tapauksissa teoreettinen, sillä elämäänsä ei voi usein suunnitella vain tuissa tapahtuvien muutosten perusteella.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.