Informationspaketet: Så här kommer nedskärningarna i bostadsbidraget att påverka

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget. Största delen av dem kommer att träda i kraft den 1 april 2024. I det här informationspaketet hittar du mer information om hur dessa nedskärningar kommer att påverka din vardag.

Vad handlar det om?

Efter riksdagsvalet 2023 bildades regeringen Orpo, som i sitt regeringsprogram beslutade att genomföra en nedskärning på upp till 363 miljoner euro i det allmänna bostadsbidraget. Syftet med nedskärningarna är att balansera statsfinanserna, som uppvisar ett betydande underskott. De nödvändiga lagändringarna bereddes av regeringen och godkändes av riksdagen förra hösten.

43 procent av dem som får allmänt bostadsbidrag är studerande, och nedskärningarna kommer att påverka var och en av dem. I genomsnitt minskar det allmänna bostadsbidraget för studerande med 76 euro per månad. Variationen är dock stor, och kan ligga var som helst mellan ett par euro till hundratals euro per månad.

Hur kommer det allmänna bostadsbidraget att ändras?

Det allmänna bostadsbidraget berörs av ett antal ändringar, på grund av vilka stödnivån kommer att sjunka för alla medan en viss del kommer att förlora rätten att få allmänt bostadsbidrag helt och hållet. Ändringarna är följande:

Lägre ersättningsprocent

Hittills har bostadsbidraget ersatt högst 80 procent av hushållets boendekostnader. Efter ändringen kommer ersättningsprocenten att minska till 70 procent. Det betyder att bostadsbidraget täcker en mindre del av hushållets boendekostnader, och en allt större del betalas av hushållet själv. Denna ändring kommer att minska bostadsbidraget för alla hushåll med minst 12,5 procent.

Bassjälvriskens koefficient ökar från 42 procent till 50 procent

Bassjälvriskens koefficient i formeln som används för att beräkna bostadsbidraget höjs från 0,42 till 0,50. I praktiken är ändringen teknisk, eftersom den kompenserar för ändringen av ersättningsprocenten som påverkar formeln som används för att beräkna bassjälvrisken. Detta säkerställer att den minskning av bostadsbidraget som orsakas av bidrags- och löneinkomster förblir densamma, det vill säga ungefär 34 cent för varje intjänad euro.

Förvärsinkomstavdraget på 300 euro slopas

Förvärvsinkomstavdraget betydde att de första 300 euro du förtjänade i lön inte inverkade på ditt bostadsbidrag. Slopandet av detta betyder att löneinkomsterna kommer att skära ned bostadsbidraget mer än tidigare och även för studerande med lägre inkomster. Därför kommer bostadsbidraget att minska betydligt för en stor del hushåll med rimliga löneinkomster. Nedskärningen som orsakas av slopandet av förvärvsinkomstavdraget kan vara till och med 100 euro för studerande som bor ensamma, och ännu mer för hushåll med flera vuxna. Nedskärningen beror på hushållets inkomster och storlek, så variationen är stor.

Det högre bostadsbidraget för Helsingforsbor slopas

Maximibeloppet för det allmänna bostadsbidraget beror på hemkommunen, och hittills har hushåll i Helsingfors haft högre bidragsnivå jämfört med hushåll i övriga Finland. Efter reformen kommer bostadbidragsnivån att vara densamma överallt i huvudstadsregionen, vilket innebär att bostadsbidraget för hushåll i Helsingfors minskar mer än för hushåll i resten av landet.

Inget bostadsbidrag för ägarbostäder

Betalningen av bostadsbidrag för ägarbostäder upphör den 31 december 2024. Från och med början av år 2025 kommer bostadsägare inte att få bostadsbidrag för sina boendekostnader, oavsett situation.

När träder nedskärningarna i kraft?

Den största delen av nedskärningarna i bostadsbidraget träder i kraft den 1 april 2024. När det handlar om enskilda hushåll kommer nedskärningen att synas i praktiken först när hushållets bostadsbidrag kontrolleras för första gången efter att nedskärningarna trätt i kraft. Detta kan ske till exempel när bostadsbidraget granskas på grund av ändrad inkomst eller flytt, eller vid den regelbundna årliga kontrollen. I praktiken kommer alltså en del hushåll att uppleva nedskärningarna redan på våren, medan andra inte kommer att göra det förrän i slutet av året. Vid behov kan du kontrollera datumet för den årliga kontrollen av bostadsbidraget från FPA.

Till skillnad från de andra ändringarna kommer betalningen av bostadsbidrag till ägarbostäder att upphöra först den 1 januari 2025, det vill säga studerande kommer inte längre att få bostadsbidrag för ägarbostäder nästa januari.

Förmögenhetsgränsen under beredning

Utöver dessa nedskärningar i bostadsbidraget har regeringen Orpo beslutat att införa en förmögenhetsgräns för det allmänna bostadsbidraget. Syftet med förmögenhetsgränsen är att skära ner storleken på bostadsbidraget för hushåll med en förmögenhet som överstiger 10 000 euro. Denna ändring är fortfarande under beredning och inga beslut har ännu fattats om dess ikraftträdande.

Var kan jag hitta mer information om ändringarna i bostadsbidraget?

För mer information om ändringarna i bostadsbidraget, besök Folkpensionsanstaltens webbplats. FPA har ännu inte publicerat den nya räknaren för det minskade bostadsbidraget, men genom FPA:s kundtjänst kan du fråga efter en uppskattning av bostadsbidragets nya nivå och nästa tidpunkt för kontroll av ditt bostadsbidrag.

Finns det något sätt att undvika nedskärningarna?

Tyvärr går det inte att undvika nedskärningarna. De kommer att genomföras senast nästa gång ditt bostadsbidrag kontrolleras. Eventuellt kan du skjuta upp nedskärningen genom att undvika att göra större förändringar i din livssituation, så att det inte blir nödvändigt att kontrollera bostadsbidraget före den årliga kontrollen. Denna möjlighet är dock närmast teoretisk, eftersom det brukar vara omöjligt att planera sitt liv baserat på ändringar i förmånerna.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.