Tulitauko nyt! – SYL vaatii Suomelta välittömiä toimia humanitaarisen oikeuden toteutumiseksi Gazassa

Hamasin ja Israelin välisen konfliktin seurauksena humanitaarinen kriisi Gazan alueella on kärjistynyt rajusti ja vaatinut tuhansia uhreja viimeisen kuukauden aikana. Tilanne on siviileille ja alueen opiskelijoille katastrofaalinen, minkä vuoksi Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii Suomen ja EU:n poliittiselta johdolta välittömiä toimia tulitauon aikaansaamiseksi, panttivankien vapauttamiseksi ja siviilien suojelemiseksi sekä humanitaarisen avun perille saattamiseksi. Kehitysyhteistyötoimijana SYL myös kehottaa Suomea lisäämään humanitaarista apua sodasta pahiten kärsineille alueille.

SYL ajaa määrätietoisesti ihmisoikeuksien ja kestävän rauhan toteutumista ja on solidaarinen väkivaltaa ja vainoa kohtaavia kohtaan kansainvälisesti. Tuomitsemme jyrkästi Israelin väkivaltaiset, yli 11 000 uhria vaatineet sotatoimet, joiden seurauksena Gazassa on myös valtava pula peruselintarvikkeista, vedestä, lääkkeistä ja sähköstä. Yli kolmasosa Gazan tapetuista on ollut lapsia. Tuomitsemme yhtä lailla jyrkästi Hamasin yli 1 200 uhria vaatineen raa’an hyökkäyksen Israelia vastaan ja vaadimme kaikkien panttivankien vapauttamista välittömästi. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaiset sotatoimet aiheuttavat paitsi suurta inhimillistä kärsimystä myös tuhoa niin kouluille kuin yliopistoillekin ja sitä kautta akateemiselle vapaudelle ja oikeudelle kouluttautua.

Tie kestävään rauhaan vaatii ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumista ja sekä Palestiinan että Israelin turvallisuustarpeisiin vastaamista. Israel on jatkanut palestiinalaisalueiden miehittämistä jo yli 50 vuoden ajan, ja Gaza on ollut Egyptin ja Israelin saartamana vuodesta 2007. YK:n turvallisuusneuvosto ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet tilanteen olevan kestämätön. Israelin kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet eivät kuitenkaan ole oikeutus Hamasin väkivaltaiselle hyökkäykselle, vaan ratkaisun on lähdettävä väkivallan kierteen katkaisemisesta. Tärkeintä tällä hetkellä on siviilien suojelu.

Suomen on toimittava tulitauon ja humanitaarisen avun toimittamisen eteen kansainvälisesti ja tuettava myös väkivaltaa pakenevia opiskelijoita. SYL on ollut perustamassa Suomeen Students at Risk -järjestelmää, ja vaadimme, että sen avulla pystyisimme tarjoamaan samanlaisia tukitoimia kaikille sotaa ja väkivaltaa pakeneville opiskelijoille, mitä olemme mahdollistaneet ukrainalaisille.

SYL korostaa, että rasismille ja syrjinnälle ei saa antaa lainkaan tilaa ja ettei antisemitistisiä, islamofobisia tai muita uskonnolliseen vakaumukseen liittyviä viharikoksia voi hyväksyä. Opiskelijoilla on oltava oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kaikkialla, ja yliopistojen on huolehdittava erityisesti sellaisten opiskelijoiden turvallisuudesta, joihin tämä konflikti vaikuttaa.

 

Lisätietoja: 

Lotta Leinonen
Puheenjohtaja, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) ry
lotta.leinonen@syl.fi
044 906 5004

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.