Vaikutuksestasi globaaliin etelään

Opiskelija, huolettaako globaali eriarvoisuus ja köyhyys? Pidätkö hyvänä, että valtiot ja järjestöt kantavat asiassa vastuunsa? Tuoreimpien kyselytietojen perusteella on todennäköistä, että tunnistat globaalin pohjoisen vastuun ja pidät hyvänä toimia sen mukaisesti. Ulkoministeriön teettämän kyselyn mukaan suomalaisista 68 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.

Luku toki heijastelee oikeastaan suhtautumista eri organisaatioiden toimintaan kehitysyhteistyön kentällä. Tulos voisi olla hyvin erilainen, jos kysyttäisiin yksilön mahdollisuuksista tai halukkuudesta vaikuttaa globaalin etelän haasteisiin. On helppo ajatella, että joku muu hoitaa homman. Ja toki esimerkiksi me SYL:ssa asian eteen toimimmekin – tälläkin hetkellä pyöritämme yhdessä opiskelijaedustajien kanssa sekä kehitysyhteistyöhanketta Etiopiassa että viestinnän ja globaalikasvatuksen hanketta täällä Suomessa. Toteutamme tällä arvojemme ja linjapaperimme mukaista toimintaa sekä jatkamme pitkää perinnettä samalla, kun osallistumme ylioppilaskuntien ja yliopistojen lakisääteiseen kasvatustehtävään. Myös ylioppilaskunnilta saatu palaute, jota tänä vuonna on aktiivisesti kerätty, kannustaa jatkamaan työtä. 

Vaikka ensisijainen vastuu kestävästä ja oikeudenmukaisesta kasvusta kuuluu päättäjille, on hyvä huomata, että yksilölläkin on mahdollisuus vaikuttaa. Juuri sinulla on mahdollisuus vaikuttaa – ja me haluamme hankkeemme myötä tarjota tukea kestävien arvojen mukaiseen toimintaan. 

Vastuullinen kuluttaminen on nykyään kovasti pinnalla, eniten ehkä ympäristönäkökulmasta. Osa kuluttamisen vastuullisuudesta tulee kuitenkin myös sen vaikutuksista globaaliin eriarvoisuuteen. Eettinen valinta huomioi esimerkiksi tuotantoprosessin ja tuottojen jakautumisen. Voisimme puhua tässä kuluttajan vastuusta, sillä ilmeistä on, että yksilö ei asian näin ollessa voi irtisanoutua vastuusta tai yksiselitteisesti ulkoistaa sitä. Oikeastaan haluaisin silti kääntää ajatuksen. Kulutustilanne on mahdollisuus – tilaisuus vaikuttaa yksilönä omassa arjessasi. 

Omaa roolia yhteiskunnassa ei myöskään pidä aliarvioida. Sinun on mahdollista valita aktiivisempi toimijuus asian suhteen ja vaikkapa tehdä vaikuttamista tietoisuuden lisäämiseksi. Voit tukea asian parissa toimivia ylioppilaskunnan tai ainejärjestöjen hankkeita sekä osallistua kestävän kehityksen toimikuntien toimintaan. Lisäksi pystyt edistämään vastuullisuutta omissa organisaatioissasi: yliopistolla, harrastustoiminnassa, nykyisessä tai tulevassa työpaikassasi. Asiat edistyvät parhaiten, kun yksilöt ja organisaatiot toimivat saman tavoitteen eteen.

Entäpä jos et tiedä, miten toteuttaa vastuullisempaa kuluttamista? Tietoa onneksi on saatavilla runsaasti, ja konkreettisia esimerkkejä on nostettu esiin myös Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeessamme. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.syl.fi/kannata-kestavyytta tai etsi somesta #kannatakestävyyttä!

 

Saara Tenhovuori

Hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.