Om din påverkan på det globala syd

Studerande, är du orolig för global ojämlikhet och fattigdom? Anser du att det är bra att stater och organisationer tar sitt ansvar i frågan? Utifrån den senaste enkäten är det sannolikt att du känner igen globala syds ansvar och anser att det är bra att agera i enlighet med det. Enligt en enkät som utrikesministeriet låtit göra anser 68 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt.

Siffran återspeglar dock egentligen attityderna till olika organisationers verksamhet inom utvecklingssamarbetet. Resultatet skulle kunna vara mycket annorlunda om man frågade om individens möjligheter eller vilja att påverka utmaningarna i det globala syd. Det är lätt att tycka att någon annan ska sköta jobbet. Och naturligtvis arbetar till exempel vi vid FSF för detta – för närvarande sköter vi tillsammans med studeranderepresentanter både ett utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien och ett projekt för kommunikation och global fostran här i Finland. På detta sätt utför vi verksamhet enligt våra värderingar och vårt linjedokument och fortsätter en lång tradition samtidigt som vi deltar i studerandekårernas och universitetens lagstadgade fostringsuppgift. Även responsen från studerandekårerna, som aktivt har samlats in i år, uppmuntrar till fortsatt arbete.

Även om beslutsfattarna har det primära ansvaret för en positiv utveckling och jämlik tillväxt, men det är dock bra att notera att även individen har möjlighet att påverka. Just du har möjlighet att påverka, och genom vårt projekt vill vi erbjuda stöd för verksamhet som är förenlig med hållbara värden.

Ansvarsfull konsumtion är mycket på tapeten nuförtiden, kanske mest ur miljösynpunkt. En del av konsumentansvarstagandet har också att göra med dess konsekvenser för den globala ojämlikheten. Etiskt val beaktar t.ex. produktionsprocessen och inkomstfördelningen. Här skulle vi kunna tala om konsumentens ansvar, för det är uppenbart att individen i det här fallet inte kan frånsäga sig eller entydigt lägga ut sitt ansvar. Men egentligen skulle jag vilja vända på steken. Konsumtionsläget är en möjlighet – ett tillfälle att som individ påverka sin egen vardag.

Man får inte heller underskatta sin egen roll i samhället. Du kan välja att agera aktivare i frågan och till exempel påverka för att öka medvetenheten. Du kan stödja projekt som bedrivs av studentkåren eller ämnesorganisationerna och kan främja ansvarstagandet i din egen organisation: vid universitetet, i din hobby och på din nuvarande eller framtida arbetsplats. Saker och ting framskrider bäst när individer och organisationer arbetar för samma mål.

Men om du inte vet hur du ska konsumera ansvarsfullt? Lyckligtvis finns det gott om information, och konkreta exempel har lyfts fram också i vårt projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Läs mer om projektet på adressen syl.fi/sv/stod-hallbarhet!

 

Saara Tenhovuori

Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.