Vammaisten henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksien parantaminen hyödyttää kaikkia

Vain 4 % vammaisista lapsista pääsee koulutukseen Etiopiassa, kertoo ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) toiminnanjohtaja Melaku Tekle. Siksi voi kuulostaa yllättävältä, että SYL toteuttaa Etiopiassa kumppanijärjestönsä ECDD:n kanssa kehitysyhteistyöhanketta, jolla tuetaan paikallisten vammaisten nuorten mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulututkinto. Vaikka työ kohdistuu etenkin tällä hetkellä opiskelevien nuorten opintojen mahdollistamiseen, hyödyttää työ myös tulevia vammaisia opiskelijoita, jotka uhkaavat nykyisellään jäädä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle.

ECDD:n toiminnanjohtaja Melaku Tekle


Tekle kertoo, että vammaiset ovat Etiopiassa marginalisoitu ryhmä. Peräti 98 % vammaisista elää köyhyydessä. Koulutus on kuitenkin myös vammaisille henkilöille mahdollisuus nousta köyhyydestä ja löytää keinot hankkia elantonsa muutoin kuin hyväntekeväisyyden kautta. Se on investointi, jolla voidaan katkaista noidankehä.

Kouluun pääseminen ei vielä takaa, että kouluttautuminen olisi ruusuilla tanssimista. Yksi korkea-asteella näkyvistä ennakkoluuloista voi olla esimerkiksi se, että vammaiset henkilöt eivät pysty opiskelemaan niin sanottuja kovia tieteenaloja, vaan sopivat ainoastaan humanistisiin tieteisiin tai sosiaalialoille. Muun muassa tällaisia ennakkoasenteita ECDD ja SYL pyrkivät hankkeella estämään. Asennekasvatuksen lisäksi hankkeessa tehdään esimerkiksi muutostöitä kampusalueen esteettömyyden parantamiseksi Suomen ulkoministeriön rahoituksella.

Kuten aiemmin totesin, moni vammainen ei pääse tällä hetkellä lainkaan kouluun. Järjestöt ja valtiot kuitenkin tekevät maailmanlaajuisesti töitä sen eteen, että aiempaa useampi lapsi pääsisi aloittamaan koulutuksen. Harvan toimijan työ kuitenkaan koskee korkeakoulutusta, joten SYL on löytänyt siitä oman kehitysyhteistyötonttinsa. 

Korkeakoulutuksen kautta vammaiset voivat päästä yhteiskunnassa erilaisiin tehtäviin ja esimerkiksi mukaan päättämään itseään koskevista asioista. Kun vammaisten opiskelijoiden nähdään menestyvän opinnoissa ja työelämässä, auttaa sekin muuttamaan ihmisten asenteita – myös vammaisille ihmisille kannattaa taata pääsy laadukkaaseen koulutukseen, aivan perusasteelta lähtien. Vielä tätäkin tärkeämpää on kuitenkin muistaa, että koulutus on ihmisoikeus. Tekle muistuttaakin, että myös yksi kestävän kehityksen tavoitteista on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus. Tästä syystä SYL ja ECDD pyrkivät edistämään korkeakoulutuksen saavutettavuutta kolmessa Etiopian korkeakoulussa ja vaikuttamistyön kautta myös laajemmin Etiopiassa.


Salla Mäkelä

Kehityspolitiikan asiantuntija

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.