Förbättrade utbildningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning gynnar alla

Endast 4 % av barnen med funktionsnedsättning i Etiopien har möjlighet att skaffa sig en utbildning, säger Melaku Tekle, verksamhetsledare för ECDD (Ethiopian Center for Disability and Development). Det kan därför låta förvånande att FSF genomför ett utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien tillsammans med sin partnerorganisation, ECDD. Syftet med projektet är att stödja lokala ungdomar med funktionsnedsättning och ge dem möjligheter att avlägga högskoleexamen. Även om arbetet fokuserar på att göra det möjligt för ungdomar som för närvarande studerar att genomföra sina studier, så gynnar arbetet även framtida studenter med funktionsnedsättning, som i nuläget riskerar att helt uteslutas från utbildning.

Melaku Tekle, verksamhetsledare för ECDD

Tekle berättar att personer med funktionsnedsättning är en marginaliserad grupp i Etiopien. Till och med 98 % av de funktionshindrade lever i fattigdom. Utbildning är emellertid en möjlighet även för personer med funktionsnedsättning att resa sig ur fattigdomen och hitta sätt att försörja sig på andra sätt än genom välgörenhet. Det är en investering som kan bryta den onda cirkeln.

Att få gå i skola garanterar ännu inte att studerandet skulle vara en dans på rosor. En av fördomarna som kan ses på högskolenivån är till exempel att personer med funktionsnedsättning inte kan studera så kallade hårda vetenskaper, utan de är endast lämpliga för studier i humanistiska och sociala vetenskaper. Det är bland annat sådana fördomar som ECDD och FSF försöker förhindra genom projektet. Förutom attitydfostran så görs inom projektet till exempel förändringar för att förbättra tillgängligheten på campusområdet med finansiering från Finlands utrikesministerium.

Som jag konstaterade tidigare har många funktionshindrade inte för närvarande överhuvudtaget ingen möjlighet att gå i skola. Organisationer och stater arbetar dock globalt för att fler barn än tidigare ska få börja en utbildning. Endast ett fåtal aktörer arbetar dock med högskoleutbildning, och därför har FSF i den hittat sin egen nisch för utvecklingssamarbete.

Genom högskoleutbildning kan funktionshindrade personer komma in i olika uppgifter i samhället och exempelvis delta i beslutsfattandet i frågor som berör dem själva. Att se funktionshindrade personer vara framgångsrika i sina studier och i arbetslivet bidrar också till att förändra människors attityder – det lönar sig att säkerställa personer med funktionsnedsättning möjlighet till högklassig utbildning redan från grundstadiet. Ännu viktigare är dock att komma ihåg att utbildning är en mänsklig rättighet. Tekle påminner om att ett av målen för hållbar utveckling även är att garantera jämställd och högklassig utbildning, som är öppen för alla. Av denna anledning strävar FSF och ECDD efter att främja högskoleutbildningens tillgänglighet vid tre etiopiska högskolor och genom förespråkande arbete även mer omfattande i Etiopien.

 

Salla Mäkelä

Utvecklingspolitisk sakkunnig

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.