Vihreät puhuvat kauniita, mutta riittääkö taistelutahto?

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kirjoittaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden vaaliohjelmista blogit, joissa ohjelmien risuja ja ruusuja tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Nyt vuorossa on vihreät.

Vihreät lupaavat ja tavoittelevat paljon kipeästi kaivattuja kirjauksia. Opiskelijoita jää kuitenkin mietityttämään, pidetäänkö niistä kiinni vai unohtuvatko lupaukset hallitusneuvottelujen alkaessa?

Toimeentulon turvaaminen on tie hyvinvointiin

Vihreät ansaitsevat paljon ruusuja linjauksestaan parantaa mahdollisuutta opiskella täysipäiväisesti korottamalla opintorahaa 100 eurolla! Tämä on paljon odotettu ja tärkeä kirjaus opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi! Nykyinen opintoraha on auttamatta jäljessä. Opintoraha on jäänyt kansaneläkeindeksistä jälkeen 163 euroa 1990-luvulta.

Mieleen kuitenkin muistuvat viime eduskuntavaalit, jolloin vihreät lupasivat kolmanneksen korotuksen opintorahaan. Riittääkö vihreillä tällä kertaa taistelutahto tavoitteen maaliin saamikseksi vai ovatko tavoitteet vain kauniita sanoja?

Terapiatakuusta puhuvat jo kaikki puolueet, mutta vihreät tavoittelevat myös psykoterapiakoulutuksen maksuttomuutta, upeaa! Tämä mahdollistaa yhä useammalle mahdollisuuden kouluttautua ja lisää psykoterapian saavutettavuutta. Panostuksia tarvitaan myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) perusrahoitukseen, sillä YTHS:n mielenterveyspalveluiden kysyntä on kolminkertaistunut. Vaikka hoitotakuussa pysytään, vaatii sisäisten hoitojonojen purku perusrahoituksen nostoa. Vihreiden on muistettava myös tämä hallitusneuvotteluiden aikaan.

Maksuttomasta koulutuksesta ja perusrahoituksen nostamisesta kiitosta

Koulutuspolitiikan saralla iloitsemme kirjauksesta maksuttoman koulutuksen puolustamisesta, perusrahoituksen turvaamisesta sekä aloituspaikkojen täysmääräisestä rahoittamisesta. Kiitettävää on myös koulutuksen indeksikorotusten säilyttäminen. Jotta 50 prosentin korkeakoulutusaste saavutetaan, korkeakoulujen rahoitukseen on osoitettava noin 190 miljoonan euron vuosittainen korotus.

Toivoisimme myös selkeää kirjausta EU- ja ETA-maista tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen poistamisesta tai vaihtoehtoisesti edes niiden vapaaehtoistamisesta. Tällä hetkellä ne ovat korkeakouluille pakollisia.

Mihin jäivät kirjaukset kansainvälisistä opiskelijoista?

Vaikkakin kansainvälisyyttä teemana pidetään ohjelmassa esillä, kansainvälisten opiskelijoiden kirjaukset loistavat poissaolollaan. Työperäistä maahanmuuttoa halutaan tukea ja hyvä niin, mutta ohjelmassakin kuvattu osaajien tarve vaatii toimia myös kansainvälisten opiskelijoiden osalta.

Byrokratian vähentäminen on meidänkin mielestä kannatettavaa, mutta kunnianhimoisemmat kirjaukset olisivat mielestämme paikallaan. Suomen tavoite saada 75 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista jäämään tänne töihin 2030 mennessä vaatii laajoja toimia. Kansainvälisten osaajien pääsyä työelämään ja integroitumista osaksi suomalaista yhteiskuntaa on tuettava sekä opintojen aikana että niiden jälkeen.

Tervetulleeksi toivotamme myös kirjauksen eurooppalaisen yhteistyön syventämisestä. Ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja demokratia vaativat toimivaa kansainvälistä yhteistyötä.

Kestävän kehityksen kirjaukset kattavia ja selkeitä

Kestävyystavoitteiden asettamisessa vihreät loistavat. Kehuja vihreät ansaitsevat mm. niin kehitysyhteistyön rahoituksen nostosta 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta kuin myös hiilineutraliuden 2035 tavoittesta! Toivottavasti myös opiskelijat muistetaan tämän teeman alla, jotta meillä on myös tulevaisuudessa osaajia ratkaisemassa kestävyyskriisiä!

Risut:

  • Opiskelijoille kauniita sanoja, mutta pidetäänkö tavoitteista oikeasti kiinni?
  • Kansainvälisten opiskelijoiden kirjaukset loistavat poissaolollaan
  • Koulutusasteen nosto vaatii panostuksia myös tukipalveluihin

Ruusut:

  • 100 euron tasokorotus opintorahaan
  • Maksuton koulutus ja aloituspaikkojen täysmääräinen rahoitus
  • Terapiatakuu ja maksuton psykoterapeuttikoulutus

 

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.