De Gröna talar vackra ord, men räcker kampviljan?

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Nu står De Gröna i tur.

De Gröna lovar och eftersträvar många välbehövliga skrivningar. De studerande förblir dock fundersamma över om man kommer att hålla fast vid dem eller om löftena glöms bort när regeringsförhandlingarna börjar?

Genom utkomst säkerställs ork och psykisk hälsa

De Gröna förtjänar mycket ros för sin riktlinje att förbättra möjligheten att studera på heltid genom att höja studiepenningen med 100 euro! Detta är en länge väntad och viktig skrivning för att säkerställa de studerandes utkomst! Den nuvarande studiepenningen ligger ohjälpligt efter. Studiepenningen har hamnat 163 euro efter folkpensionsindexet sedan 1990-talet.

Vi kommer dock ihåg förra riksdagsvalet, då De Gröna lovade en höjning med en tredjedel av studiepenningen. Har De Gröna denna gång tillräckligt med kampvilja för att ro målet i land eller är målen endast vackra ord?

Alla partier pratar redan om terapigarantin, men De Gröna eftersträvar även en avgiftsfri psykoterapiutbildning, strålande! Detta gör det möjligt för allt fler att utbilda sig och ökar tillgången på psykoterapi. Satsningar behövs också på basfinansiering för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), eftersom efterfrågan på SHVS tjänster inom psykisk hälsa har tredubblats. Även om vårdgarantin uppfylls kräver arbetet med att korta av de interna vårdköerna en höjning av basfinansieringen. De Gröna ska även komma ihåg detta under regeringsförhandlingarna.

Beröm för avgiftsfri utbildning och höjning av basfinansiering

Inom utbildningspolitiken glädjer vi oss åt skrivningen om att försvara avgiftsfri utbildning, säkerställa basfinansieringen och finansiera nya studieplatser fullt ut. Strävan att bevara indexhöjningarna för utbildning är också berömlig. För att en högskoleutbildningsgrad på 50 procent ska uppnås måste ungefär 190 miljoner euro mer anvisas för högskolornas finansiering årligen.

Vi önskar också en tydlig skrivning om att slopa terminsavgifterna för studerande som kommer från EU- och EES-länder, eller alternativt ens att avgifterna blir frivilliga. I dagens läge är de obligatoriska för högskolorna.

Vad hände med skrivningen om internationella studerande?

Även om internationalism tas upp som tema i programmet lyser skrivningar om internationella studerande med sin frånvaro. Man vill stödja arbetsrelaterad invandring, och bra så, men behovet av experter, som också beskrivs i programmet, kräver åtgärder även beträffande internationella studerande.

Vi stödjer också en minskning av byråkratin, men vi anser att det skulle vara på sin plats med mer ambitiösa skrivningar. Finlands mål att få 75 procent av de internationella studerandena att stanna här och arbeta före 2030 kräver omfattande åtgärder. Internationella experters tillträde till arbetslivet och integrering i det finska samhället bör stödjas både under och efter studierna.

Vi välkomnar även skrivningen om en fördjupning av det europeiska samarbetet. De mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin kräver ett fungerande internationellt samarbete.

Skrivningarna om en hållbar utveckling är heltäckande och tydliga

De Gröna glänser när det gäller att ställa upp hållbarhetsmål. De Gröna förtjänar beröm bland annat såväl för höjningen till 0,7 procent av bruttonationalprodukten för finansieringen av utvecklingssamarbetet som även för målet om kolneutralitet 2035! Förhoppningsvis kommer man även ihåg de studerande inom detta tema, så att vi även i framtiden har experter som löser hållbarhetskrisen!

Ris:

  • Vackra ord till de studerande, men håller man på riktigt fast vid målen?
  • Skrivningar om internationella studerande lyser med sin frånvaro
  • En höjning av utbildningsgraden kräver även satsningar på stödtjänster

Ros:

  • En nivåhöjning av studiepenningen på 100 euro
  • Avgiftsfri utbildning och full finansiering av nya studieplatser
  • Terapigarantin och avgiftsfri psykoterapeututbildning

 

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.