Yhdenvertaisuustyö alkaa siitä, että jokainen yksilö tunnistetaan samanarvoisena

Kuluneena vuonna monissa järjestöissä on varmasti käyty pohdintaa siitä, miten nostaa vähemmistöjen ääntä viemättä kuitenkaan tilaa heiltä. Omissa järjestöissä, yhteisöissä ja organisaatioissa moninaisuuden nostaminen on tärkeää niin yksilön, kuin koko yhteisönkin kannalta.

Vähemmistöt ovat historian saatossa tehneet paljon työtä oikeuksiensa eteen. Ihmiset, joiden elämää syrjivät rakenteet koskevat toisia vähemmän, ovat tervetulleita ja oikeutettuja osallistumaan keskusteluun. Yhteiskunnan rakenteita ei korjata vain niiden ihmisten toimesta, jotka kärsivät ja kokevat syrjintää.

Turvallinen keskusteluympäristö on asioiden edistämisen kulmakiviä. Turvallisessa keskusteluympäristössä on oikeus kertoa, että ei tiedä tai ymmärrä. Usein riittää vain vilpitön halu luoda parempaa työ- tai opiskeluyhteisöä, organisaatiota tai maailmaa. Mahdollisuudet kertoa omista kokemuksista luovat turvallisen ympäristön, jossa jokaisella on oikeus korjata näkemyksiä, myöntää virheensä ja puuttua epäkohtiin.

Turvallinen keskusteluympäristö luo tilaa kysymyksille, tiedon jakamiselle ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kuulla asioita myös erityisesti vähemmistöjen kokemuspohjalta. Ihmisten kokemuksien kuuleminen ja pyrkimys ymmärtämään on erityisen tärkeää yhteisen turvallisen tilan luomisessa.

Onkin siis selvää, että ihmisten tulisi rohkaistua kysymään ja oppimaan hiljaisuuden, olettamisen ja kyseenalaistamisen sijaan. Omaa ymmärrystä vähemmistöjen asemasta, historiasta ja siitä, miksi Pride on tärkeä, voi myös lisätä oma-aloitteisesti. Mieti, voisitko itse käyttää aikaa tutustumalla vaikkapa ballroom-tanssin historiasta kertovaan dokumenttiin tai vaikka drag-kulttuurin vaikutuksista koko ympäröivään yhteiskuntaan. Mikäli vähemmistöön kuuluva ystäväsi tai läheisesi kertoo omista kokemuksistaan, muistathan huomioida hänen omat kokemukset ja rajat, sen sijaan, että pitäisit häntä tietopankkina vähemmistöjen asioihin.

Se, että ihmisillä on turvallisempi ja yhdenvertaisempi olo, ei ole keltään pois. Se, että ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet, ei ole keltään pois. Eikä se, että ihmisillä olisi yhtälainen mahdollisuus selvitä, menestyä ja välttää elämässä syrjäytyminen, mielenterveyden haasteet ja syrjintä, ei ole keltään pois. Viimeistään nyt jokaisen tulisi ymmärtää, että tämä on kaikkien asia.

Politiikka linkittyy vahvasti yhdenvertaisuus ja tasa-arvokeskusteluun. On tervettä kyseenalaistaa politiikkaa tai päätöksiä tai yhteiskunnan rakenteita. Muista kuitenkin, että ihmisyyttä ja toisen kokemuksia ei koskaan tule kyseenalaistaa.

Hyvää Pride-viikkoa kaikille ja muistakaa, että ensi viikkokin on viikko, jolloin voi ja pitää edistää yhdenvertaisuutta omassa yhteisössä.

Teemu Virtanen

Hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.