Jämlikhetsarbetet börjar med att erkänna att alla individer är lika värda

Under det gångna året har många organisationer säkert diskuterat hur man kan lyfta fram minoriteters röst utan att för den skull ta plats av dem. I sammanslutningar, gemenskaper och organisationer är det med tanke på både individen och gemenskapen som helhet viktigt att lyfta fram mångfalden.

Minoriteter har genom historien arbetat hårt för sina rättigheter. Människor som inte diskrimineras i samma utsträckning som andra är välkomna och berättigade att delta i diskussionen. Samhällets strukturer korrigeras inte bara av dem som lider och upplever diskriminering.

En trygg diskussionsmiljö är en hörnsten för att främja frågor. I en trygg diskussionsmiljö har man rätt att berätta att man inte vet eller förstår. Oftast räcker det med en genuin vilja att skapa en bättre arbets- eller studiegemenskap, organisation eller värld. Möjligheterna att berätta om sina egna erfarenheter skapar en trygg miljö, där var och en har möjlighet att korrigera synpunkter, medge sina fel och ingripa i olägenheter.

En trygg diskussionsmiljö skapar utrymme för frågor och informationsdelning och erbjuder människor möjlighet att höra om saker också i synnerhet utifrån minoriteters erfarenheter. För att skapa en gemensam trygg miljö är det speciellt viktigt att låta människor bli hörda och försöka förstå dem.

Det är därför klart att människor bör uppmuntras att ställa frågor och lära sig i stället för att vara tysta, anta och ifrågasätta. Man kan själv medverka till att öka sin insikt om minoriteters ställning och historia samt om varför Pride är viktigt. Fundera på om du själv kan sätta ner tid på att bekanta dig med till exempel en dokumentär om ballroomdansens historia eller dragkulturens inverkan på hela det omgivande samhället. Om en av dina vänner eller närstående som tillhör en minoritet berättar om sina egna erfarenheter, kom ihåg att ta hänsyn till hens erfarenheter och gränser i stället för att betrakta hen som en databas för minoritetsfrågor.

Att människor känner sig tryggare och jämlikare går inte ut över någon annan. Att människor har lika möjligheter går inte ut över någon annan. Inte heller det att människor har lika möjligheter att klara sig, nå framgång och undvika mentala problem och utfrysning går ut över någon annan. Senast nu borde var och en förstå att detta är en gemensam fråga.

Politiken har en stark koppling till diskussionen om likabehandling och jämställdhet. Det är sunt att ifrågasätta politik, beslut och samhällsstrukturer. Men kom ihåg att man aldrig bör ifrågasätta mänsklighet eller andra människors upplevelser.

Trevlig Pridevecka till alla och kom ihåg att följande vecka också är en vecka då du kan och bör främja likabehandling och jämställdhet i din egen gemenskap.

 

Teemu Virtanen

Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.