Yhteistyötä, tukea ja koulutusta Etiopiassa – kohti inklusiivisempaa opetusta

Yhä useammat vammaiset opiskelijat hyväksytään julkisiin yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin Etiopiassa, mutta oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan heille tarvittavaa tukea. Esimerkiksi äänimuodossa olevia asiakirjoja, viittomakielen tulkkeja tai esteettömiä luokkahuoneita ei usein ole tarjolla, vaikka Etiopia on sitoutunut vammaisten opiskelijoiden tukemiseen.

SYL:n, Kynnys ry:n ja etiopialaisen vammaisjärjestö ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) yhteinen hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Tämä on toiminut hyvin aiemmissa vastaavissa hankkeissa.

Hanke tulee pian päätökseen ja pääsemme tarkastelemaan, mitä neljän vuoden aikana on saatu aikaan. Sitä ennen halusimme kuitenkin luoda vielä katsauksen vuoteen 2021. Koronapandemian pitkittymisestä ja epävakaasta poliittisesta tilanteesta huolimatta viime vuonna saatiin nimittäin paljon aikaan. Kokosimme yhteen muutamia tuloksia viime vuodelta:

  1. Tietoisuutta lisättiin yliopistojen johtoportaassa ja opiskelijoiden keskuudessa. Yhteensä 200 osallistui vammaisinkluusiota ja -tietoisuutta lisääviin koulutuksiin. Koulutuksia järjestettiin yliopiston hallintohenkilökunnalle, turvallisuudesta vastaaville toimijoille sekä opiskelijoille yhteensä kolme hankkeen kohdeyliopistossa. Koulutusten lisäksi peräti 1120 osallistujaa eri yliopistolla oli mukana juhlistamassa menestyksekkäitä vammaisia opiskelijoita sekä vammaisten oikeuksien päivää.
  2. Tietoisuuden ja konkreettisten taitojen lisääminen johtamiskoulutusten avulla. 45 vammaisten opiskelijajärjestöjen johtajaa koulutettiin johtamistaidoissa ja 74 ylioppilaskunnan jäsentä osallistuivat vammaisinkluusiota ja -tietoisuutta käsitteleviin koulutustapahtumiin. Vammaisilla opiskelijoilla on myös omia järjestöjä, joiden tehtävänä on auttaa uudet opiskelijat sisälle yliopisto-opiskeluun, selvittää tarvittavia apuvälineitä sekä tukea paperitöissä ja esteettömyyskysymyksissä kursseille. Hankeyliopistoissa yliopiston arvion mukaan yhteensä 120 vammaista opiskelijaa on heille suunnatun opiskelijayhdistyksen jäseniä, ja työtä jatketaan opiskelijoiden – erityisesti vähemmistössä olevien naisopiskelijoiden – kannustamiseksi järjestötoimintaan.
  3. Työelämään ja opintoihin valmentavia tilaisuuksia vammaisille yliopisto-opiskelijoille. Osana hanketta vammaisille opiskelijoille tarjotaan opintojen ja työllistymisen tueksi mentorointia sekä ensimmäiset koulutukset johtajuudesta, työnhausta ja tarpeen mukaan viittomakielestä, JAWS-lukuohjelmasta tai pistekirjoituksesta. Vuonna 2021 361 opiskelijaa* osallistui näihin koulutuksiin.Vammaisilla opiskelijoilla ei myöskään usein ole ollut samanlaista mahdollisuutta kehittää vuorovaikutustaitojaan alemmilla luokilla. Myös tiedot seksuaaliterveydestä ja omista oikeuksista ovat tästä syystä usein niukat. Itseluottamuksen ja tietoisuuden lisäämiseksi hankkeessa järjestetään koulutuksia myös näistä teemoista, ja vuonna 2021 169 opiskelijaa* osallistui seksuaaliterveyttä, elämänhallintaa ja vammaisten oikeuksia koskeviin koulutuksiin.
  4. Parhaita tapoja vammaisten opiskelijoiden tukemiseksi jaettiin kolmen hankeyliopiston kesken. Yliopistojen ja opiskelijoiden edustajat jakoivat yhteisellä vierailulla ja työpajoissa parhaita käytäntöjä vammaisten opiskelijoiden aseman parantamiseksi. Lisäksi Dillan ja Jimman yliopistojen edustajat tapasivat vammaisten opiskelijoiden järjestöjä yhteistyön vahvistamiseksi.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2022 ja sen tavoitteena on vammaisten opiskelijoiden koulutuksen ja aseman parantaminen niin, että he voivat osallistua opetukseen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä muiden opiskelijoiden tavoin. Vuonna 2023 yhteistyötä jatketaan ulkoministeriön tuella kolmessa uudessa yliopistossa.

Lotta Ellonen
SYL:n kehitysyhteistyöasianneuvottelukunnan jäsen

*Esimerkiksi osa vammaisista opiskelijoista saattoi tarpeen mukaan osallistua useampaan koulutukseen, joten kaikki osallistujat eivät ole eri opiskelijoita.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.