Samarbete, stöd och utbildning i Etiopien – mot mer inkluderande utbildning

Projektet går mot sitt slut och vi får granska vad som uppnåtts under fyra år. Innan dess ville vi dock blicka tillbaka på år 2021. Trots den utdragna coronapandemin och det instabila politiska läget uppnådde vi nämligen ganska mycket. Vi sammanställde några resultat från förra året:

  1. Vi ökade medvetenheten bland universitetsledare och studenter. Totalt deltog 200 personer i utbildningar för att öka medvetenheten och inkluderingen av personer med funktionsnedsättning. Totalt ordnade vi tre utbildningar för universitetets administrativa personal, säkerhetsansvariga aktörer och studenter vid projektets värduniversitet. Utöver utbildningarna deltog hela 1 120 deltagare vid olika universitet i att fira framgångsrika studenter med funktionsnedsättning och dagen för personer med funktionsnedsättning.
  2. Vi byggde upp medvetenheten och konkreta färdigheter genom ledarskapsutbildningar. 45 studentorganisationsledare med funktionsnedsättning utbildades i ledarskapsförmåga och 74 studentkårsmedlemmar deltog i utbildningsevenemang om inkludering och medvetenhet om funktionshinder. Studenter med funktionshinder har också egna organisationer, vars uppgift är att hjälpa nya studenter att komma in i universitetsstudierna, utreda nödvändiga hjälpmedel och ge stöd gällande pappersarbete och att ställa frågor om kursers tillgänglighet. Vid projektuniversiteten uppskattar universitetet att totalt 120 studenter med funktionsnedsättning är medlemmar av den studentförening som riktar sig till dem, och arbetet kommer att fortsätta för att uppmuntra studenter – särskilt kvinnliga studenter som är i minoritet – att engagera sig i förbundsverksamhet.
  3. Förberedande evenemang för universitetsstuderande med funktionsnedsättning gällande arbetslivet och studier. Som en del av projektet erbjuder vi studenter med funktionsnedsättning mentorskap för att stödja studier och anställning, samt de första utbildningarna i ledarskap, jobbsökning och vid behov teckenspråk, skärmläsaren JAWS eller punktskrift. Under 2021 deltog 361 elever* i de här utbildningarna.

Studenter med funktionsnedsättning har ofta inte haft samma möjlighet att utveckla sina interaktionsfärdigheter i de lägre årskurserna. På grund av detta är studenternas kunskaper om sexuell hälsa och egna rättigheter också ofta bristfällig. För att öka självförtroendet och medvetenheten bland studenterna arrangeras inom projektet även utbildningar om dessa teman. Under år 2021 deltog 169 studenter* i utbildningar om sexuell hälsa, livshantering och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  1. Bästa praxis för att stödja studenter med funktionsnedsättning delades mellan de tre projektuniversiteten. Under ett gemensamt besök och verkstäder delade representanter för universitet och studenterna bästa praxis för att förbättra ställningen för studenter med funktionsnedsättning. För att stärka samarbetet sammanträdde representanterna för universiteten i Dilla och Jimma med organisationer för studenter med funktionshinder.

Projektet genomförs från år 2019 till år 2022 och syftar till att förbättra utbildningen och statusen för studenter med funktionsnedsättning, så att de kan delta i undervisning, slutföra en examen och hitta anställning likt andra studenter. År 2023 fortsätter samarbetet med utrikesministeriets stöd vid tre nya universitet.

Lotta Ellonen

*Till exempel kunde en del av studenterna med funktionsnedsättning efter behov delta i mer än en utbildning, så alla deltagare är inte olika studenter.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.