Yksinäisyys nakertaa hyvinvointiamme myös ystävänpäivänä

Meillä jokaisella on tarve kuulua joukkoon, kokea olevansa osa yhteisöä ja sitä kautta olevansa merkityksellinen. Yksinäisyyden kokemukseen liittyy usein paljon häpeää, vaikka yhä useampi meistä kokee sitä. Ehkä juuri siksi yksinäisyys on sanana yhä tabu, sillä se voi nostaa tunteen yhteisön jäsenenä epäonnistumisesta sekä arvottomuudesta.

Yksinäisyyden kokemus ei usein näy ulospäin. Myös se iloinen, sosiaalinen ja puhelias henkilö voi kokea yksinäisyyttä. Joku kokee yksinäisyyttä joukossa, kun taas toinen täyttää yksinäisyyttään kiireellä ja vastuunkannolla. Kaikilla ei edes tätä vaihtoehtoa ole, ja yksinäisyyden tunteen voi joutua kohtaamaan yksin kotona.

Yksinäisyys on noussut mielenterveysongelmien ohella merkittäväksi tutkimuskohteeksi koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Tulokset ovat huolestuttavia: neljäsosa korkeakouluopiskelijoista koki itsensä yksinäiseksi ja joka kolmas ei kokenut kuuluvansa mihinkään opintoihin liittyvään ryhmään vuonna 2021. Yksinäisyyttä kokevat erityisesti 18–22-vuotiaat yliopistossa opiskelevat naiset, ja tästä ryhmästä jopa kolme neljästä oli yksinäisempi kuin ennen koronapandemiaa.

Yksinäisyys on suuri uhka niin yksilön kuin yhteiskuntamme hyvinvoinnille, ja siksi tarvitsemme siihen ratkaisuja. Sen kokeminen lisää radikaalisti riskiä sairastua mielenterveyden haasteisiin, eikä asiaa auta siihen liittyvä voimakas häpeä. Näkemys omasta kyvykkyydestä opiskella ja kasvaa asiantuntijana on haastavaa ilman yhteisön tai vertaistensa tukea, kun ei pääse keskustelemaan omista epävarmuuksistaan tai kohtaamistaan haasteista.

Vaikka pandemia hiipuu, tarvitsemme yhä kipeästi panostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijat kärsivät jo valmiiksi korostetusti mielenterveyden haasteista muuhun väestöön verrattuna, ja siksi opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettava. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut korkeakouluille hyvinvointiprojekteja pandemian aikana. Yksinäisyyden ehkäiseminen vaatii kuitenkin yhä tekoja, vaikka hankkeet ovat jo päättyneet.

Tästä syystä olemme ehdottaneet valtakunnallisten ratkaisujen kehittämistä syrjäytymisriskissä olevien korkeakoulupudokkaiden saamiseksi takaisin opintojen pariin. Erityisesti näin vaalikeväänä meidän tulee turvata koulutuksen rahoitus, jotta meillä opiskelijoilla on tilaa ja rauhaa opiskella. Tarvitsemme tilaa verkostoitua, rakentaa yhteisöämme ja kasvaa yhdessä oman alamme asiantuntijoiksi.

Nyyti ry:n ja HelsinkiMission Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke tarjoaa opiskelijoille sekä kahdenkeskistä tukea että vertaisryhmiä yksinäisyyden kokemuksen käsittelyyn. Hankkeen luottamuksellinen yksinäisyys-chat on auki opiskelijoille keskiviikkoisin 1.3.–30.4. välisenä aikana aina klo 14–16. Lisätietoa: https://www.nyyti.fi/hankkeet/yksinaisyystyo-korkeakouluissa-hanke/toimintaa-opiskelijoille/

Sonja Naalisvaara
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.