Även på Alla hjärtans dag är ensamhet ett hinder för vårt välbefinnande

Vi har alla ett behov av att tillhöra en grupp, att känna oss delaktiga i en gemenskap och därför känna oss värdefulla. Upplevelsen av ensamhet är ofta förknippad med mycket skam, trots att fler och fler av oss upplever den. Kanske är det därför som ensamhet fortfarande är ett tabubelagt ord, eftersom det kan ge upphov till känslor av misslyckande som medlem av en gemenskap och av ovärdighet.

Upplevelsen av ensamhet är ofta inte synlig för omvärlden. Även en glad, social och pratsam person kan uppleva ensamhet. En del upplever ensamhet i en grupp, medan andra fyller sin ensamhet med brådska och ansvar. Det är inte alla som har ens denna möjlighet, och de är tvungna att tackla känslan av ensamhet ensamma hemma.

Tillsammans med psykisk ohälsa har ensamhet blivit ett viktigt forskningsområde under och efter coronapandemin. Resultaten är oroväckande: en fjärdedel av högskolestuderandena upplevde att de är ensamma och en tredjedel kände att de inte hörde till någon studierelaterad grupp under 2021. Ensamheten är särskilt stor bland kvinnliga universitetsstuderande i åldern 18–22 år, där upp till tre av fyra känner sig mer ensamma än före coronapandemin.

Ensamhet är ett stort hot mot både individens och samhällets välbefinnande, och därför behöver vi lösningar. Att uppleva ensamhet ökar radikalt risken för att utveckla psykiska problem, och den intensiva skammen som är förknippad med det hjälper inte till. Uppfattningen om din egen förmåga att studera och växa som expert är utmanande utan stöd från en gemenskap eller kamrater, när du inte har möjlighet att prata om din egen osäkerhet eller de utmaningar du står inför.

Även om pandemin avtar behöver vi fortfarande investera i de studerandes välbefinnande. Studerande lider redan mer av psykisk ohälsa än resten av befolkningen, och därför måste vi investera i deras välbefinnande. Undervisnings- och kulturministeriet har finansierat välbefinnandeprojekt för universiteten under pandemin. Men det behövs fortfarande åtgärder för att förebygga ensamhet, även efter att projekten har avslutats.

Därför har vi föreslagit att man ska utveckla nationella lösningar för att få dem som riskerar att hoppa av högskoleutbildning tillbaka till sina studier. Särskilt nu i vår med riksdagsval måste vi säkra finansieringen av utbildningen så att vi studerande har utrymme och ro för att studera. Vi behöver utrymme för att skapa nätverk, bygga upp vår gemenskap och växa tillsammans till experter inom vårt område.

Nyyti ry:s och HelsingforsMissions projekt Ensamhet i högskolorna erbjuder studerande både enskilt stöd och kamratgrupper för att hantera upplevelsen av ensamhet. Projektets konfidentiella chatt om ensamhet är öppen för studerande på onsdagar kl. 14–16 från den 1 mars till den 30 april. Mer information: https://www.nyyti.fi/hankkeet/yksinaisyystyo-korkeakouluissa-hanke/toimintaa-opiskelijoille/

Sonja Naalisvaara
Socialpolitisk sakkunnig (studentekonomi, boende)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.