20 opiskelija-, nuoriso- ja ihmisoikeusjärjestöä: Translaki uudistettava!

Avoin kirje Suomen hallitukselle

Hallituksen tulee kantaa vastuunsa ihmisoikeuksien toteutumisesta myös kotimaassa. Suomea on toistuvasti kehotettu poistamaan laista ihmisoikeuksia loukkaava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona henkilön sukupuoli-identiteetin mukaisen sukupuolen tunnustamiselle.Suomi lopetti eri ryhmien häpeälliset pakkosterilisoinnit jo vuosikymmeniä sitten. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus kuitenkin otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2003 laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (2002/563). Lakia ei säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaikka laki selvästi loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden perusoikeuksia. Allekirjoittaneiden mielestä näitä mitä ilmeisimmin perustuslain vastaisia säännöksiä ei pitäisi eikä olisi alun perinkään pitänyt soveltaa.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson totesi keväällä 2012 vastauksessaan kansanedustaja Astrid Thorsin kirjalliseen kysymykseen muun muassa seuraavaa: “Myös asia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (2002/563) muuttamisesta on ollut esillä ministeriössä valtioneuvoston ihmisoikeusohjelman valmistelun yhteydessä. Ministeriö aikoo asettaa asiaa selvittämään työryhmän.”

Lain uudistaminen ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen jäivät kuitenkin pois ihmisoikeusohjelmasta, eikä uudistamista sisällytetty keväällä hyväksyttyyn hallituksen tasa-arvo-ohjelmaankaan Trasekin, Setan ja eräiden muiden tahojen ehdotuksista huolimatta. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee totesi Pohjolan Sanomissa 12.10., että työryhmän käynnistäminen on jäänyt muiden hankkeiden jalkoihin, eikä sitä ehkä ehditä käynnistää tällä vaalikaudella ollenkaan. Käytännössä tämä merkitsisi kyseisen lainmuutoksen pitkäaikaista lykkääntymistä tai pahimmillaan asian hautautumista.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetut ovat toistuvasti tuoneet esille, että neuvoston jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä tässäkin ajan tasalle. Edellinen valtuutettu Thomas Hammarberg teki selvityksen “Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella Euroopassa (2011)”. Hän antoi Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiolle, Suomi näiden joukossa, suosituksia, joissa todettaan mm. seuraavaa:

1) [Jäsenvaltiot] Tunnustavat oikeudellisesti transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen ja kehittävät sujuvat ja avoimet menettelyt, joilla transsukupuolisen henkilön nimi ja sukupuoli voidaan muuttaa syntymätodistukseen, väestötietojärjestelmään ja muihin henkilörekistereihin, henkilökorttiin, passiin, opintotodistuksiin ja muihin vastaaviin asiakirjoihin.

2) [Jäsenvaltiot] Eivät enää vaadi sterilisaatiota tai muuta yksilön itsemääräämisoikeutta, terveyttä tai hyvinvointia mahdollisesti vakavasti vahingoittavaa pakollista lääketieteellistä hoitoa edellytyksenä transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle.

3) [Jäsenvaltiot] Poistavat lainsäädännöstä vaatimuksen, jonka mukaan henkilön on oltava naimaton tai naimisissa olevan henkilön on erottava, edellytyksenä transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle.

[Edellä oleva on ote “Yksityisyyttä: sukupuolen tunnustamista ja perhe-elämää” koskevasta kohdassa tasa-arvovaltuutetun toimiston epävirallinen suomennoksen mukaisena käännöksenä.]

Uusi ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks vieraili kesäkuussa 2012 Suomessa. Käynnin pohjalta 25.9.2012 julkistetussa raportissa hän toteaa viranomaisten kertomana seuraavaa:

“Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettamaan työryhmän arvioimaan sukupuolenkorjausta koskevan lain uudistamistarvetta.” [kappale 90.]

Saman raportin suosituksissa valtuutettu Muižnieks kirjoittaa:

“Valtuutettu kehottaa poistamaan lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset sukupuolen vahvistamisedellytyksistä ja toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän asettamisen asiaa selvittämään. ” [kappale 108.]

[Edellä olevat lainaukset on käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä raportista. Se on saatavissa Euroopan neuvoston verkkosivuilta http://hub.coe.int/.]

Suomi uudisti sitoumuksensa myös vastauksessaan 31.8.2012 sille YK:n alaisessa yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) tehtyihin suosituksiin:

“Asetetaan työryhmä selvittämään tarvetta muuttaa lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. ” [Käännetty Suomen englanninkielisistä vastauksista.]

Me allekirjoittaneet järjestöt katsomme, että Suomen tulee täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja ennen kaikkea tuntea ja tunnustaa vastuunsa sukupuoli-identiteetiltään moninaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta. Henkilön sukupuolen tulee kuulua henkilön itsemääräämisoikeuden piiriin, eikä henkilön sukupuolen tunnustamista saa ehdollistaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimukselle eikä millekään lääketieteelliselle hoidolle tai toimenpiteelle mukaan lukien kirurgia, lääkintä ja terapia. Henkilön sukupuoli-identiteettiä ei myöskään saa ehdollistaa mielenterveys- tai muulle lääketieteelliselle diagnoosille.

Hallituksen tulee huolehtia siitä, että asianomainen ministeriö asettaa viivytyksettä työryhmän valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia. Työryhmän kokoonpanossa tulee varmistaa lainsäädännön kohteena olevien henkilöiden hyvä edustus samoin kuin ihmisoikeusasioiden osaaminen.

Helsingissä 26.10.2012

Trasek ry
Antti Karanki, puheenjohtaja

Seta ry
Outi Hannula, puheenjohtaja

DreamwearClub ry

Minna-Maaria Lax, puheenjohtaja

Ihmisoikeusliitto
Susan Villa, vt. pääsihteeri

Kansallinen Sateenkaariryhmä – Kasary ry
Janne Hälinen, puheenjohtaja

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
Akseli Hakala, puheenjohtaja

Liberala Studerande LSK
Matias Kallio, förbundsordförande

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA

Sateenkaariperheet ry
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja

Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry
Pauliina Painilainen, puheenjohtaja

Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Joona Räsänen, puheenjohtaja

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry
Sarita Niemi, puheenjohtaja

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Elin Blomqvist, puheenjohtaja

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Jarno Lappalainen, puheenjohtaja

Svensk Ungdom r.f.
Niklas Mannfolk, förbundsordförande

Vasemmistonuoret ry
Li Andersson, puheenjohtaja

Vasemmisto-opiskelijat ry
Milla Jurva, puheenjohtaja

Vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Aleksi Laine ja Hanna Hakko, puheenjohtajat

Åbo Akademis Studentkår
Raine Katajamäki, styrelseordförande

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.