40 järjestöä: On aika ottaa harppaus sateenkaari-ihmisten oikeuksien turvaamiseksi

Julkilausuma 17.5.2019

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme kansallista sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa ja eteenpäin katsovaa toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien parantamiseksi.

Tarvitaan konkreettisia edistämistoimia, joille on määritelty viranomaisvastuut ja varattu myös resursseja. Toimintaohjelman tulee sisältää niin kiireiset lainsäädäntömuutokset kuin politiikkatason toimet. Näihin kuuluvat translain kokonaisuudistus ja intersukupuolisille lapsille ilman heidän tietoista suostumustaan tehtävien sukupuolta muokkaavien toimenpiteiden kieltäminen sekä sateenkaari-ihmisten kouluturvallisuuden edistäminen ja sateenkaariperheisiin kuuluvien lasten oikeuksien vahvistaminen.

Lainsäädäntö on kehittynyt sateenkaari-ihmisten oikeuksia vahvistavaan suuntaan. Viime vuosien merkittävimmät myönteiset askeleet ovat olleet kansalaisaloittein läpi ajetut tasa-arvoinen avioliittolaki ja äitiyslaki sekä usean hallituksen aikana valmisteltu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö. Lakimuutokset eivät yksinään riitä turvaamaan oikeuksia, vaan on myös huolehdittava lakien tehokkaasta toimeenpanosta.

Sateenkaarinuorten tilanne on heikompi kuin muiden nuorten. Sateenkaari-ihmiset ovat säännöllisesti vihapuheen ja viharikosten uhreina, mutta suurin osa ei raportoi niitä poliisille. Julmaa vainoa pakenevien sateenkaari-ihmisten kynnys saada turvaa Suomesta on hyvin korkea ja he joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta myös Suomessa. Sateenkaariperheet ovat usein perhepolitiikan väliinputoajia. Kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmissa on harvoin mitään konkreettisia toimia sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. Osa viranomaisista on haluttomia edistämään sateenkaari-ihmisten oikeuksia.

Viimeisen neljän vuoden aikana Suomen hallitus on ollut passiivinen edistämään sateenkaari-ihmisten oikeuksia. Räikein osoitus hallituksen piittaamattomuudesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi on ollut translain uudistamatta jättäminen. Samaan aikaan kuitenkin tasa-arvolaki on velvoittanut viranomaisia toimimaan sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjinnän poistamiseksi.

Vaadimme hallitukselta johtajuutta ja konkreettisia tekoja sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien edistämiseksi. On aika ottaa harppaus yhdenvertaisuuden toteutumiseksi sateenkaari-ihmisten arjessa.

Tänään kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2019,

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Amnestyn Suomen osasto

Demarinuoret

Dreamwear Club ry

Fem-R

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Helsinki Pride -yhteisö ry

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

H.O.T ry

Ihmisoikeusliitto

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Lahden Seta Ry

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)

Meri-Lapin seta ry

Jyväskylän Seta ry

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

Kainuun Seta ry

Kasary ry

Keskustanuoret

Oulu Pride ry

Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry

Regnbågsankan rf

Sateenkaariperheet ry

Saimaa Seta ry

Seta ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen Opiskelija – Allianssi – OSKU ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Svensk Ungdom

Translasten ja -nuorten perheet ry

Trasek ry

Turun seudun Seta ry

Vaasan Seta ry

Vasemmistonuoret ry

Vasemmisto-opiskelijat ry

Vihreät nuoret

 

Sateenkaari-ihmisillä viitataan lesboihin, homoihin, bi-/panseksuaaleihin, aseksuaaleihin sekä trans-, muun- ja intersukupuolisiin ihmisiin.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.