Abraham opiskelee kauppatieteitä, vaikka luokkahuoneisiin ei aina päässyt eikä ryhmätöihin haluttu ottaa mukaan

Abraham Mesfin, 23, opiskelee kauppatieteitä Etiopiassa Dillan yliopistossa, joka on yksi SYL:n, Kynnys ry:n ja etiopialaisen ECDD:n (Ethiopian center for disability and development) yhteisen Empower-hankkeen yhteistyöyliopistoista. Hankkeen avulla tuetaan vammaisten korkeakouluopiskelijoiden opintoja kolmessa julkisessa yliopistossa esimerkiksi koulutusten ja esteettömyysmuutosten avulla. Mesfinilla on heikko näkökyky, minkä takia hän kohtaa runsaasti ennakkoluuloja. Lisäksi hänen on hankalaa liikkua kampuksella ja luokkahuoneissa. 

Abraham, Student from Dilla University

 – Opiskeluni ja opiskelijaelämäni on parantunut huomattavasti hankkeen ansiosta. Vammaiskeskuksen tarjoamat materiaalit, tulostusmahdollisuus ja muu tuki helpottavat opiskeluani ja osallistumista opetukseen. Lisäksi erilaisten koulutusten ansiosta vammaisuuteen suhtaudutaan nyt positiivisemmin. Myös oma itseluottamukseni on parantunut.

Vaikka sosiaalinen elämä yliopistolla on Mesfinin mukaan hyvää ja opinnot sujuvat, ensimmäinen vuosi oli vaikeampi. 

– Opiskelijat, joilla ei ollut mitään vammaa, eivät halunneet  liikkua kanssani kampuksella eivätkä tehdä kanssani ryhmätöitä – jotkut eivät halunneet edes keskustella. Lisäksi osa luennoista ja työpajoista pidettiin tiloissa, jotka eivät olleet minulle esteettömiä. Myös muut tekijät, kuten kuumuus ja poliittinen epävakaus, vaikeuttavat opintoja.  

Mesfin kertoo, että esimerkiksi koulutuksissa saatu itseluottamus ja usko omiin kykyihin on helpottanut häntä opinnoissa viimeisen kahden vuoden aikana. Vammaisiin opiskelijoihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentäminen on erityisen tärkeää. Mesfin toivoo myös laajempaa muutosta yhteiskunnassa. Vammaisten henkilöiden asemaa tulisi parantaa esimerkiksi laajempien koulutusten avulla. Negatiivisista asenteista ja ennakkoluuloista tulisi päästä eroon, jotta vammaisilla olisi samat mahdollisuudet opiskella ja käydä töissä.

– Inkluusio on avainasemassa menestymisessä, Mesfin summaa.

SYL:n hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen ECDD-järjestön kanssa ja Kynnys ry:n tuella kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopian Dillassa, Debre Berhanissa ja Jimmassa. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2022 ja sen tavoitteena on vammaisten opiskelijoiden koulutuksen ja aseman parantaminen niin, että he voivat osallistua opetukseen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä muiden opiskelijoiden tavoin. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Viola Luokkala
SYL:n kehitysyhteistyöasianneuvottelukunnan jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.