Presidentti Martti Ahtisaari oli opiskelija-aktiivi ja globaalin kehityksen puolestapuhuja

Tänään vietämme presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisia. Lämmin osanottomme omaisille.

Ahtisaari teki pitkän kansainvälisen uran rauhan puolestapuhujana. Ylioppilasliikkeen aktiivina hän oli myös luomassa perustaa Suomen kehitysyhteistyölle.

Toisen maailmansodan jälkeen kansainvälistä apua Suomessa koordinoi Kansainvälisen Ylioppilasavun Suomen Toimikunta, jonka SYL perusti yhdessä Kristillisen ylioppilasliiton, Academia Catolicumin ja Helsingin yliopiston kanssa. Vuonna 1961 nimeksi valikoitui Ylioppilaiden kansainvälinen apu (YKA), missä työskentelyn aloitti ensimmäisten joukossa nuori Martti Ahtisaari. Toiminnan lähtökohtana oli ajatus opiskelijoiden välisestä solidaarisuudesta, avoimuudesta ja kansainvälistymisen merkityksestä.

YKA nosti globaaleja kehityskysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun lukuisten tapahtumien kautta. Esimerkiksi Tampereella vuonna 1963 järjestetyssä kansainvälisessä kesäyliopistossa nigerialaiset ja ghanalaiset puhujat tutustuttivat monet opiskelijat ensi kertaa kehitysyhteistyöhön. YKA toteutti myös kansainvälisiä hankkeita, kuten lukutaitokampanjan Boliviassa. Lisäksi Suomeen tuotiin stipendiaatteja Afrikasta ja Aasiasta. Yksi stipendiaateista, namibialainen Nickey Iyambo, opiskeli stipendin turvin Suomessa ja kohosi myöhemmin Namibian varapresidentiksi.

Pian myös Suomen valtioneuvosto teetti selvityksen kehitysyhteistyöstä ja sen hallinnon järjestämisestä. Selvityksen pohjalta Ahtisaari tuli keväällä 1965 ulkoministeriöön yhdessä SYLin entisen puheenjohtajan Jaakko Iloniemen kanssa käynnistämään kansainvälisen kehitysavun toimistoa. Kehitys-lehti kuvaa, että sekä Iloniemi että Ahtisaari edustivat ministeriölle opiskelijamaailmasta nousevaa uutta voimaa aikana, jolloin kehitysyhteistyö ja “kolmas maailma” olivat suomalaisille vieraita.

Koko uransa ajan Ahtisaari piti johdonmukaisesti esillä jo YKA:ssa korostamaansa kehitysyhteistyön merkitystä ja antoi sille poliittista painoarvoa. Presidenttikaudellaan hän painotti erityisesti YK:n asettamaa sitoumusta kehitysyhteistyön nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

YKA:n toiminta siirrettiin myöhemmin SYLin vastuulle. Liiton kehitysyhteistyötä hallinnoimaan perustettiin kehitysyhteistyötoimikunta, joka jatkaa toimintaansa edelleen. SYLin kehitysyhteistyö keskittyy nyt opiskelijaliikkeen ydinosaamisalueisiin, eli koulutukseen ja opiskelijademokratian vahvistamiseen. Viime vuosina SYL on muun muassa aloittanut yhteistyön inklusiivisemman korkeakoulutuksen edistämiseksi Etiopiassa ja Sambiassa sekä ollut perustamassa Students at Risk -apurahajärjestelmää.

Ahtisaaren korostama solidaarisuuden ja kansainvälisyyden merkitys näkyykin yhä opiskelijaliikkeessä – se inspiroi meitä toimimaan kansainvälisyyden ja avoimuuden puolestapuhujina sekä globaalin vastuun edelläkävijöinä.

Lotta Leinonen
SYLin puheenjohtaja

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.