Etsimme seuraavaa pääsihteeriä!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry etsii näkemyksellistä pääsihteeriä johtamaan SYL:n edunvalvontaa, työntekijöitä ja toimistoa. Pääsihteerin tehtävä on kolmitahoinen: valittava henkilö johtaa SYL:n vaikuttamista yhdessä puheenjohtajan kanssa, toimii työntekijöiden esihenkilönä sekä johtaa ja kehittää SYL:n organisaatiota. 

 

Pääsihteerin tehtävä

Pääsihteeri johtaa SYL:n vaikuttamistyötä yhdessä puheenjohtajan kanssa koordinoiden toimiston työnjakoa, kehittäen vaikuttamisen keinoja, itse verkostoituen sekä työntekijöitä ja hallitusta vaikuttamisessa tukien. Pääsihteeri toimii SYL:n kahdeksan asiantuntijan esihenkilönä sekä huolehtii uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja perehdytyksestä. Moni työntekijöistä on SYL:ssa asiantuntijauransa alussa, joten pääsihteerin tuki asiantuntijaksi kehittymisessä on tärkeää. Pääsihteeri vastaa organisaation johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä liiton hallituksen kanssa. Tähän kuuluu toiminnan strateginen suunnittelu, ylioppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö sekä hallinnollisten prosessien kehittäminen ja toteuttaminen. Pääsihteeri vastaa myös SYL:n päivittäisestä hallinnosta ja taloudesta. Tähän kuuluvat hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimiminen, talouden seuranta sekä vuosittaisen talousarvion ja talouden pitkän aikavälin valmistelu.

Vuoden 2023 keväällä käydään eduskuntavaalit, ja pääsihteerillä on keskeinen rooli SYL:n eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamisessa vaikuttamistyön kokonaisuuden johtamisessa, hallituksen ja asiantuntijoiden työn tukemisessa sekä omien verkostojensa hyödyntämisessä.

 

Millaista pääsihteeriä etsimme?

Etsimme pääsihteeriä, jolle on jo karttunut kokemusta ja pelisilmää yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Valittavan henkilön on tunnettava poliittiset prosessit ja tiedettävä, miten niihin vaikutetaan. Kokemus johtamisesta sekä oikea asenne tukevat esihenkilötyöhön kasvamisessa, mikäli aiempaa kokemusta työyhteisöjen johtamisesta ei vielä olisikaan. SYL:ssa on järjestökentällekin poikkeuksellinen työhallitus, joten ymmärrys opiskelija- ja nuorisojärjestökentästä tai ylioppilaskunnista antaa hyvät valmiudet asiantuntijoiden ja hallituksen työn ja roolien yhteensovittamiseen. 

Valittavan henkilön pitää pystyä hallitsemaan isoa kuvaa ja työskentelemään itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Pääsihteerin rooli vaatii joustavaa, ennakkoluulotonta ja lämminhenkistä suhtautumista uusiin tuttavuuksiin, erinomaisia yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Osa työkavereista vaihtuu vuosittain hallitustoiminnan määräaikaisuuden takia, ja lisäksi liiton toimii arjessa tiiviissä yhteistyössä lukuisten muiden järjestöjen kanssa. Pääsihteerin on kyettävä verkostoitumaan ja edustamaan liittoa erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa. 

Pääsihteerillä ei ole säännöllistä työaikaa, joten yhtäältä joustavuus, hyvä työmoraali ja oman työn johtaminen sekä toisaalta omien voimavarojen tunnistaminen ovat olennaisia valmiuksia tehtävässä onnistumisessa. 

Edellytämme hakijoilta korkeakouluopintoja, erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää englannin osaamista. Ruotsin kielen osaamisen katsomme eduksi. 

 

SYL työpaikkana

SYL on 14 ylioppilaskuntaa sekä noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava järjestö. SYL on tehokas edunvalvoja ja rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja. Edistämme opiskelijajärjestönä parempaa huomista suomalaisessa ja eurooppalaisessa koulutus- ja sosiaalipolitiikassa, työelämäkysymyksissä sekä kestävä kehityksessä. 

Työyhteisömme on rento ja kunnianhimoinen. Asialliset hommat hoidetaan pieteetillä kuitenkin samalla pitäen hauskaa ja nauttien kivojen työkaverien seurasta. Olemme säilyttäneet korona-ajan hyviä oppeja, ja mahdollistamme entistä enemmän esimerkiksi etätyötä. Myös pääsihteerin on mahdollista tehdä etätyötä ehkä jopa viikottain, mutta samalla häneltä vaaditaan muuta työyhteisöä enemmän läsnäoloa, joten säännöllinen laaja etätyö ei ole mahdollista. 

Työnantajana SYL on reilu ja vastuullinen. Teemme kuukausittaisia hyvinvointikyselyjä sekä vuosittaisen yhdenvertaisuuskyselyn. Suhtaudumme ongelmatilanteisiin ratkaisukeskeisesti ja koulutamme työyhteisöä muun muassa yhdenvertaisuudesta, hyvinvoinnista tai paremmasta vuorovaikutuksesta. Kunnianhimoisuudesta huolimatta huolehdimme myös työn ja vapaa-ajan tasapainosta.

Toivomme, että haluat tulla aktiiviseksi osaksi työporukkaa ja sylliläisten joukkoa, lähteä silloin tällöin mukaan aftereille ja jakaa työkavereillesi kissavideosuosikkisi tai huonoimmat vitsisi.

Työsuhde, palkka ja edut

  • Työsuhde on täysipäiväinen ja valitun henkilön toiveiden mukaan määräaikainen joulukuun 2025 loppuun tai toistaiseksi voimassa oleva. Pääsihteerin kanssa tehdään johtajasopimus. 
  • Pääsihteerin palkka neuvotellaan valittavan henkilön osaaminen ja kokemus huomioiden. 
  • SYL:ssa on hyvät työsuhteen edut, kuten lounas- ja virike-edut sekä laaja työterveyshuolto.
  • Toivomme valittavan henkilön aloittavan tehtävässä 1.11.2022. 

 

Hakeminen ja yhteystiedot

Hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@syl.fi viimeistään sunnuntaina 28.8.2022 klo 23.59.

Hakemuksen tulee sisältää varsinainen hakemusteksti (jossa kerrot, miksi juuri sinä olisit erinomainen valinta tähän tehtävään), palkkatoive ja ansioluettelo.

Haastateltavat valitaan hakemusten pohjalta 30.8. ja haastattelut järjestetään Helsingissä 8.9. Haastattelujen perusteella valitaan kärkiehdokkaat henkilöarviointeihin, jotka toteuttaa RP People viikolla 38. Rekrytointipäätöksen tekee SYL:n hallitus kokouksessaan 30.9.

 

 

Lisätiedot:

Nykyinen pääsihteeri
Sonja Raitamäki
+358 407411251
sonja.raitamaki@syl.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Konstantin Kouzmitchev
+358 449065007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

 

Lisätietoja Suomen ylioppilaskuntien liitosta:

https://syl.fi/ 

https://www.facebook.com/SYL.FIN/ 

https://www.instagram.com/syl_fin/ 

https://twitter.com/SYL_FIN 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.