Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte: 130 000 universitetsstuderande: var finns uppskattningen?

 

Ställningstagande

17.11.2018

 

Vi kan inte leva med händerna i kommande generationers fickor. Under de senaste valperioderna har det här varit motiveringen till nedskärningar av den sociala tryggheten, utvecklingssamarbetet och framför allt utbildningen och forskningen. Under de senaste åtta åren har man enligt beräkningarna skurit upp till 1,5 miljarder euro från utbildningen. Samtidigt har studielånebeståndet överstigit tre miljarder euro. Vi behöver en bättre generationspolitik. En politik som tar hand om de ungas och de kommande generationernas förutsättningar att skapa sin egen väg och bygga det här landet. Vi behöver en mer djupgående förståelse i hela samhället för att det i allra högsta grad är att leva med händerna i kommande generationers fickor om vi inte satsar på utbildning, på välfärd och på att hejda klimatförändringen.

”Nedskärningarna i utbildningen och studerandenas socialskydd har bara överfört statsskulden till individen, vilket är orättvist mot både nuvarande och framtida studerande. Studerande behöver en tillräcklig försörjning som möjliggör studier på heltid. Det är inte en summa som kan fastställas med en sax, utan försörjningen ska granskas som en helhet: vad ska studerandenas pengar räcka till för?” säger FSF:s ordförande Miika Tiainen.

Ändringarna som gjorts under de senaste valperioderna har även påverkat hur högskoleutbildningen ordnas. De här förändringarna syns både i studerandenas vardag och i undervisningen. När man tvingas göra inbesparingar i utbildningen lider också kvaliteten på den högsta utbildningen som baserar sig på forskning. För studerandena syns ändringarna till exempel som minskningar i antalet kontaktundervisningstimmar och mindre handledning, och en starkare betoning på boktentamina. Ändringarna beror bland annat på att antalet anställda på universiteten har sjunkit med tretusen personer sedan 2011.

Vi måste återinföra uppskattningen för den finländska utbildningen och forskningen. Universitetens finansiering måste korrigeras under kommande valperiod så att Finland ska kunna möta globala utmaningar med hjälp av forskningsdata och utbildade människor. För att lösa de här problemen krävs det att en tillräcklig utbildning och akademisk kompetens garanteras för unga. Tillgången till utbildning får inte vara beroende av en persons bakgrund.

”Lärare gör det viktigaste arbetet i världen: de uppfostrar kritiska medborgare. Det är dags för politikerna att sluta med sin överlägsna inställning mot samhällets bärande kraft”, säger Sanni Lehtinen, FSF:s ordförande för 2019. Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte kräver att Finlands nästa regering ska ge studie- och forskningsro genom följande åtgärder:

1. Möjliggör heltidsstudier genom ett socialskydd som är tillräckligt att leva på utan att individen ska behöva skuldsätta sig. Det första steget är att höja studiepenningen med 90 euro per månad och sedan reformen av social trygghet, som också inkluderar studenter.

2. En stabil och tillräcklig grundläggande finansiering för utbildningen och forskningen är oumbärlig. Nu bör universitetens finansiering ökas genom att återinföra universitetsindexet.

3. Regeringsprogrammet måste identifiera konkreta åtgärder för att förebygga ojämlikhet i utbildningen och främja tillgängligheten.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.