Guatemalan hankematkalla evaluoitiin vuoden lopussa päättyvää hanketta

SYL:n Guatemalassa toiminut hanke Maya-yhteisöjen naisten tulojen kasvattamiseksi avokadopuiden istuttamisen ja hedelmien myymisen avulla loppuu tämän vuoden lopussa. Marraskuussa SYL:n edustajat Johanna Ursin-Escobar ja Heidi Saarinen kävivät viimeisellä hankeseurantamatkalla, jonka yhtenä tavoitteena oli osallistua hankkeesta tehtävään evaluaatioon. Evaluaation tekemisestä vastaa ulkopuolinen evaluaattori, Leonardo Moreira.

Evaluaation tavoitteena on saada tietoa hankkeen onnistumisista ja haasteista, ja ennen kaikkea tarjota yhteistyökumppanillemme AMEUlle välineitä työn jatkamiseksi hankkeen jälkeen. Evaluaation suunnitteleminen aloitettiin jo elokuussa, ja evaluaattori aloitti työnsä lokakuun alussa tutustuen hankkeen asiakirjoihin. Hankematkan aikana toteutettiin evaluaation kenttämatka, jonka aikana Leo haastatteli hankkeeseen osallistuneita naisia ja muita henkilöitä. (Lue Heidin kirjoittama blogi vierailuista yhteisöihin osoitteesta https://syl.fi/kehyblogi/sinnikkyytta-ja-sakkorahaa/) Leo on parhaillaan kirjoittamassa lopullista evaluaatioraporttia, mutta hän esitti alustavia tuloksia jo hankematkan lopuksi.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Maya-naisia avokadojen kasvattamisesta niin, että he saisivat avokadojen kasvattamisesta tuloja itselleen ja perheilleen. Naiset ovat muodostaneet neljä ryhmää, ja he ovat yhdessä osallistuneet koulutuksiin ja kasvattaneet puita. Hankkeen aikana osa naisista on keskeyttänyt osallistumisen erilaisista syistä johtuen. Muutamaan ryhmään on puolestaan otettu pari miestä mukaan auttamaan raskaimmissa hommissa. Tällä hetkellä jäseniä ryhmissä on yhteensä noin 70.

Ryhmähaastattelu Pampayn naisryhmän jäsenten kanssa

 

Evaluaattorimme Leon mukaan hankkeen tärkein tulos ei itse asiassa liity avokadojen kasvattamiseen, vaan siihen, että naiset ovat voimaantuneet. Naisista on kehittynyt johtajia ja yrittäjiä, ja he ovat alkaneet uskoa kykyynsä vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Tämä on merkittävä muutos maassa, jossa naisten asema on perinteisesti ollut heikko ja miehet ovat päättäneet asioista. Toinen keskeinen tulos liittyy avokadojen viljelyprosessiin: naiset ovat oppineet kasvattamaan avokadoja siemenistä isoiksi puiksi asti. Tähän prosessiin liittyy paljon tärkeitä yksityiskohtia, kuten oikeanlainen siementen valinta, taito oksittaa avokadon taimet oikealla tavalla ja taimien hoito niin, ettei hyönteiset ja muut eläimet tuhoa niitä. Avokadojen istuttaminen vuorten rinteille hidastaa myös osaltaan eroosiota, joka on Guatemalassa merkittävä ongelma.

 

Pellolle istutettu avokadopuu. Rinteessä puu suojaa maata eroosiota. Valkoinen maali puolestaan suojaa puuta tuhoeläimiltä. Puu tuottaa tänä vuonna jo muutamia avokadoa, ensi vuonna jo huomattavasti enemmän.

Monista positiivisista asioista huolimatta myös haasteita löytyy. Avokadopuiden kasvaminen on ollut hidasta ja hedelmän tuotanto alkaa suuressa mittakaavassa vasta 1-2 vuoden päästä. Osin tämä johtuu muutamaa aluetta vaivanneesta kuivuudesta ja tulivuorenpurkauksen aiheuttamista ongelmista, osin puiden normaalista kasvurytmistä. Joka tapauksessa, ryhmät tarvitsevat vielä tukea tuotteiden kaupallistamiseen. Myös naisryhmien ryhmänä toimiminen vaatii edelleen tukea, motivaatiota ja koulutusta. AMEU on jo selvittänyt mahdollisuuksia avokadojen myyntiin keskitetysti sekä mahdollisuutta perustaa yhteinen osuuskunta.

Maisemat ovat mahtavat, mutta ympäristöolosuhteet tuovat myös omat haasteensa: jyrkät rinteet ovat herkkiä eroosiolle, rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia ja tulivuori voi purkautua syösteen tuhkaa ympäristöönsä. 

Hankematkan aikana analysoimme Leon suositusten perusteella myös sitä, miten jatkaa naisryhmien tukemista hankkeen (ja rahoituksen) päätyttyä. AMEUlaiset ovat todella motivoituneita työn jatkamiseksi. Vaikka hanke loppuu, niin naisten tukeminen jatkuu.

Johanna Ursin-Escobar, SYL:n Kehitys­yhteistyö­­koordinaattori

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.