På projektresan till Guatemala utvärderades projektet som upphör i slutet av året

FSF:s projekt i Guatemala med syfte att öka kvinnornas inkomster i Maya-samhällen genom att odla och sälja avokador upphör i slutet av detta år. I november åkte FSF:s representanter Johanna Ursin-Escobar och Heidi Saarinen på en sista projektuppföljningsresa. Ett av resans mål var att delta i utvärderingen som görs av projektet. Utvärderingen utförs av en utomstående utvärderare, Leonardo Moreira.

Syftet med utvärderingen är att få information om projektets framgångar och utmaningar, och framför allt att erbjuda vår samarbetspartner AMEU redskap för att fortsätta arbetet efter projektets slut. Vi började planera utvärderingen redan i augusti, och utvärderaren inledde sitt arbete i början av oktober genom att bekanta sig med projekthandlingarna. Under projektresan genomfördes en utvärderingsresa till fältet. Under denna resa intervjuade Leo kvinnorna som deltagit i projektet och andra personer. (Läs Heidis blogginlägg om besöken till samhällena på adressen https://syl.fi/sv/kehyblogi/uthallighet-och-boter/). Leo håller som bäst på att skriva den slutliga utvärderingsrapporten, men han presenterade några preliminära resultat redan vid projektresans slut.

Projektet har som mål att utbilda Maya-kvinnor i att odla avokador så att de kan få inkomster för sig själva och sina familjer. Kvinnorna har bildat fyra grupper, och tillsammans har de deltagit i utbildningar och odlat träd. Under projektet avbröt en del av kvinnorna sitt deltagande av diverse orsaker. I några grupper har man tagit med ett par män för att hjälpa med de tyngsta arbetena. Just nu har grupperna totalt cirka 70 medlemmar.

Enligt vår utvärderare Leo är projektets viktigaste resultat i själva verket inte kopplat till avokadoodlingen, utan till att kvinnorna fann en inre styrka. Kvinnorna har utvecklats till ledare och företagare, och de har börjat tro på sin förmåga att påverka sin framtid. Det här är en betydande förändring i ett land där kvinnornas ställning traditionellt varit svag, och männen har fattat alla beslut. Ett annat viktigt resultat hör ihop med själva odlingsprocessen: kvinnorna har lärt sig att odla avokador från frön till stora träd. I processen ingår många viktiga detaljer, till exempel valet av rätt slags frön, färdigheten att avkvista plantorna på rätt sätt, och att sköta om plantorna så att inte insekter och andra djur förstör dem. Att plantera avokadoträd på bergssluttningarna motverkar också erosion, som är ett betydligt problem i Guatemala.

Trots många positiva saker finns det även utmaningar. Avokadoträden har växt långsamt och fruktproduktion på stor skala börjar först efter 1–2 år. Detta beror delvis på torkan som regionen lidit av och problem som orsakats av ett vulkanutbrott, delvis på trädens normala växtrytm. I varje fall behöver grupperna ännu stöd i att kommersialisera sina produkter. Kvinnogrupperna behöver också fortfarande stöd, motivation och utbildning. AMEU har redan utrett möjligheterna till att sälja avokador på ett koncentrerat sätt, samt möjligheten att bilda ett gemensamt andelslag. Under projektresan analyserade vi enligt Leos rekommendationer även hur man kan fortsätta att stöda kvinnogrupperna efter att projektet (och finansieringen) upphört. Alla på AMEU är mycket motiverade att fortsätta arbetet. Fastän projektet upphör kommer man att fortsätta att stöda kvinnorna.

Johanna Ursin-Escobar, Koordinator för utvecklingssamarbete på FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.