Hakuilmoitus SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Kiinnostaako kestävä kehitys? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiainneuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta riittää. Edellytämme KENKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKUn jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Jäsenet osallistuvat Etiopia-hankkeen hallinnointiin, mahdollisten uusien hankkeiden suunnitteluun ja erilaisten toimintamuotojen, kuten varainhankinnan, kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2022 ja loppuu heinäkuussa 2023. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYL:n matkustussäännön mukaisesti.

KENKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja sitoutuneita osaajia ja oppijoita:

 

  1.   Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

 

  1.   Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimissä hallinnoidaan Etiopian kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi. Etiopia-hanke on nelivuotinen ja alkoi vuonna 2019.

 

  1. Yhteistyö- ja varainkeruutiimi

Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja varainkeruun suunnitteluun. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi suunnittelemaan varainkeruun käytännön toteutusta ja kestävän kehityksen yhteistyötä.

Kaikkea KENKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille ja yksittäiset jäsenet voivat ottaa vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä. Tiimit tarvitsevat myös jäseniä, jotka olisivat kiinnostuneita koordinoimaan tiimin työskentelyä, eli toimimaan tiimien puheenjohtajina.

Lisäksi etsimme KENKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYL:n hallitukselle.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään neuvottelukuntaan enintään kolmea jäsentä. Ylioppilaskunnalta ei edellytetä kehitysyhteistyötoimintaa, ja hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksena toimii motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa motivaatiostaan ja kokemuksestaan. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Miten haen mukaan?

Kiinnostuneet hakijat voivat pyytää ylioppilaskunnaltaan suositusta. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden hakemukset sähköpostitse 9.5.2022 mennessä SYL:n kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkille suvituuli.lundmark@syl.fi

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

Lisätietoja:

https://syl.fi/kehitysyhteistyo/
https://syl.fi/lyyn-opiskelijat-mukana-kehitysyhteistyossa-hankehallintoa-viestintaa-ja-varainhankintaa/

Kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Suvituuli Lundmark
suvituuli.lundmark@syl.fi
+358 44 906 5003

Suvituuli Lundmark
Hallituksen jäsen, Sosiaalipolitiikka (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus), kehityspolitiikka ja ilmasto

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.