Hallituksen suunnittelemat toimenpiteet syventävät opiskelijoiden asuntopulaa ja vaarantavat toimeentulon

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii, että hallitus vetäytyy suunnitelmastaan leikata opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien asuntotuotannosta. Hallitus on ohjelmassaan linjannut 47 miljoonan leikkauksista erityisryhmien investointiavustuksiin. Investointiavustus on kriittinen opiskelija-asuntotuotannon ja -peruskorjausten mahdollistaja. Niistä leikkaaminen johtaisi opiskelijoiden asuntopulan pahenemiseen ja opiskelijoiden toimeentulon heikkenemiseen.

Leikkauksia kaavaillaan siitä huolimatta, että jälleen kerran lukuvuoden alussa valtaisa määrä opiskelijoita etsii asuntoa opiskelupaikkakunnalta, eikä niitä riitä kaikille tarvitseville. Jonot opiskelija-asuntoihin ovat kasvaneet jälleen pitkiksi. Opiskelija-asuntojen rakentamisen tarve on tunnistettu vuonna 2018 tehdyssä ympäristöministeriön selvityksessä sekä viime vuonna eduskunnan käsittelemässä asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa.

Uusien asuntojen rakentamisen mahdollistamisen lisäksi investointiavustukset auttavat pitämään opiskelija-asuntojen vuokrat kohtuullisina. Leikkausten seurauksena opiskelija-asuntojen vuokrat nousisivat samaan aikaan, kun hallitus tavoittelee asumistuesta 363 miljoonan euron säästöjä. Tilanne on kestämätön erityisesti pienituloisille ja pääkaupunkiseudulla asuville opiskelijoille, joilla asumismenot ovat suuret.

”Tuloksena on opiskelijoiden tulojen lasku samaan aikaan kun asumismenot nousevat. Yhteisvaikutus on opiskelijoiden toimeentulolle turmiollinen”, asumispolitiikasta vastaava SYLin hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara korostaa.

Opiskelija-asuntojen riittävyys on myös koulutuspoliittinen kysymys. Puolueiden jaettu tavoite on nostaa koulutustasoa, mikä tulee kasvattamaan opiskelijoiden määrää merkittävästi lähivuosina. Tämä vaatii väistämättä panostuksia myös opiskelija-asumiseen, jotta asuntojen riittämättömyydestä ei muodostu pullonkaulaa tavoitteen saavuttamiselle. Ilman kotia opiskelija ei voi opiskella.

Opiskelija-asumisen riittävyys on turvattava nyt ja etenkin tulevaisuudessa, jotta kaikille opiskelijoille voidaan turvata laadukas ja päätoimisen opiskelun mahdollistava koti. Laadukas ja tarpeidenmukainen asuminen on perusta myös opiskelijoiden kestävälle toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Siksi hallituksen on turvattava opiskelija-asuntojen riittävä tuotanto sekä vuokrien tason pysyminen kohtuullisena.

Lisätietoja:

Sonja Naalisvaara
Hallituksen jäsen
044 906 5003
sonja.naalisvaara@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.