Hallitusohjelma heikentää opiskelun edellytyksiä entisestään – SYLin näkemys hallitusohjelmasta

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon johtamien hallitusneuvotteluiden neuvottelutulos ”Vahva ja välittävä Suomi” julkaistiin perjantaina 16.6.2023. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on huolissaan opiskelun edellytyksistä, joita hallitusohjelman toimenpiteet heikentävät entisestään.

”Hyvän opiskelijaelämän rakennuspalikoita ovat ihmisarvoiseen elämään riittävä toimeentulo, jokaiselle sopiva opiskelutahti ja kohtuuhintainen asunto. Näistä kaikkiin on nyt tulossa heikennyksiä”, SYLin puheenjohtaja Lotta Leinonen kommentoi ohjelmaa.

Erityisen huolissaan SYL on opiskelijoiden toimeentulosta. SYL näkee asumistukeen kohdistuvat tuntuvat leikkaukset tuhoisina, kun samaan aikaan rakentamisen erityisryhmien investointiavustuksista leikataan. Toimeentuloa siis leikataan samalla kun opiskelija-asuntojen vuokrat nousevat.

”Opiskelijat ovat ainoa ryhmä, joka pakotetaan elämään velaksi, eivätkä hallituksen askelmerkit näytä johtavan tästä ulos. Velkademoni tanssii ja ruokopilli soi”, Leinonen summaa.

SYL kuitenkin näkee ohjelmassa kaavaillun opintotuen kokonaisuudistuksen mahdollisuutena saattaa opiskelijat riittävän perusturvan tasolle. Tämä tulisi tehdä ensisijaisesti osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, kuten hallituspuolueet itsekin lupasivat ennen vaaleja korkeakouluopiskelijoiden toteuttamassa puoluekyselyssä.

Sen sijaan vaalipuheet kansainvälisten opiskelijoiden tärkeydestä Suomen osaajapulan kannalta eivät saaneet mitään vastakaikua hallitusohjelmasta. SYL on järkyttynyt EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen nostosta, mikä paineistaa opiskelutahtia entisestään.

”Hallitusohjelman maahanmuuttokirjausten tavoitteena näyttää olevan kotoutumisen, integroitumisen ja Suomeen muuttamisen vaikeuttaminen. Osaajapulaa ja väestörakenteen merkittäviä tulevaisuuden haasteita ei tällä ratkaista vaan pahennetaan”, Leinonen tähdentää.

Tästä huolimatta hallituksen aie pysyvästä oleskeluluvasta Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille on kannatettava.

Koulutuksen osalta hallitusohjelmassa linjataan tavoitteeksi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen. Ohjelmassa ei kuitenkaan osoiteta lisärahoitusta tähän, vaikka korkeakouluopiskelijoiden puoluekyselyssä lähes kaikki hallituspuolueet sitoutuivat nostamaan korkeakoulujen perusrahoitusta. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi osoitettava korkeakouluille noin 190 miljoonan euron pysyvä vuosittainen lisärahoitus.

”Riittävän rahoituksen puute tekee koulutustasotavoitteesta epäuskottavan. Aloituspaikkojen lisääminen ilman riittävää rahoitusta kuormittaa jo nyt yliopistoyhteisöä”, Leinonen muistuttaa.

SYL kiittää hallitusta sen suunnitelmasta parantaa mielenterveysavun saavutettavuutta muuttamalla psykoterapeuttikoulutuksen osittain maksuttomaksi. SYL on nähnyt maksuttoman psykoterapeuttikoulutuksen yhtenä palana vaikean mielenterveyskriisin ratkaisussa.

SYL seurasi hallitusneuvotteluita päivystämällä Säätytalon edessä joka päivä niiden aikana. SYL odottaa yhteistyötä tulevan hallituksen kanssa.

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.