Regeringsprogrammet försvagar ytterligare förutsättningarna för studier – FSF:s syn på regeringsprogrammet

Resultatet av regeringsförhandlingarna som leds av ordföranden för Samlingspartiet, Petteri Orpo, ”Ett starkt och engagerat Finland” offentliggjordes fredagen den 16 juni 2023. Finlands studentkårers förbund (FSF) är oroliga för förutsättningarna för studier, vilket regeringsprogrammets åtgärder ytterligare försvagar.

”Byggstenarna för ett bra studentliv är en tillräcklig inkomst för ett värdigt liv, ett lugnt studietempo och en bostad med rimligt pris. Det kommer nu att ske försämringar på alla dessa”, kommenterade FSF:s ordförande Lotta Leinonen programmet.

FSF är särskilt bekymrade över studerandenas försörjning. FSF ser de betydande nedskärningar i bostadsstödet som förödande, samtidigt som det skärs ner på investeringsstöd för grupper med särskilda behov inom byggsektorn. Vilket innebär att försörjningen skärs ner samtidigt som hyrorna för studentbostäder stiger.

”Studerande är den enda gruppen som tvingas leva på skulder, och de kommande stegen från regeringen verkar inte leda ut ur detta. Skulddemonen dansar och stillheten är full av svar”, sammanfattar Leinonen.

Trots detta ser FSF den planerade totala reformen av studiestödet i programmet som en möjlighet att ge studerande tillräcklig grundtrygghet. Detta bör främst göras som en del av reformen av den sociala tryggheten, vilket regeringspartierna själva lovade före valet i högskolestuderandenas enkät.

Däremot fick valtalen om vikten av internationella studerande som lösning på Finlands kompetensbrist inget gensvar från regeringsprogrammet. FSF är chockerad över höjningen av terminsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES, vilket ytterligare pressar studietakten.

”Målet för regeringsprogrammets skrivelser om invandring verkar vara att försvåra integration och invandring till Finland. Dessa förslag kommer inte att lösa utmaningarna med kompetensbristen och de stora demografiska utmaningarna i framtiden, utan kommer bara att förvärra dem”, betonar Leinonen.

Trots detta är regeringens avsikt att bevilja permanent uppehållstillstånd i Finland till de som har avlagt en högre högskoleexamen ett bra initiativ..

Angående utbildning, strävar regeringsprogrammet efter att öka antalet studieplatser till högskolor. Programmet tilldelar dock inte extra finansiering för detta, trots att nästan alla regeringspartier har förbundit sig till att höja grundfinansieringen för högskolor i högskolestuderandenas enkät. För att nå detta mål borde universiteten ytterligare tilldelas permanent årlig finansiering på cirka 190 miljoner euro.

”Bristen på tillräcklig finansiering gör utbildningsnivåmålet orealistiskt. Att öka antalet startplatser utan tillräcklig finansiering belastar redan universitetssamfundet”, påminner Leinonen.

FSF tackar den kommande regeringen för dess plan att förbättra tillgängligheten till mentalvård genom att göra psykoterapiutbildningen delvis gratis. FSF har sett gratis psykoterapiutbildning som en del av lösningen på den svåra mentalhälsokrisen.

FSF bevakade regeringsförhandlingarna genom att vara på plats utanför Ständerhuset dagligen då förhandlingarna pågick. FSF ser fram emot samarbete med den kommande regeringen.

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.