Korkeakouluopiskelijoiden kysely: Opiskelijan heikko toimeentulo tunnistetaan, mutta valmiita toimiin on vain osa puolueista

Korkeakouluopiskelijoiden kyselyssä eduskuntaan valitut puolueet kannattivat yksimielisesti YTHS:n rahoituksen vahvistamista sekä maksutonta koulutusta suomalaisille ja EU- ja ETA-maista tuleville opiskelijoille. SYLin ja SAMOKin kampanjan kärkitavoite opintorahan korottamisesta jakoi puolueita.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kysyivät helmikuussa kaikilta Suomen rekisteröidyiltä puolueilta kantoja korkeakouluopiskelijoille tärkeisiin aiheisiin eduskuntavaaleissa.

Valtaosa puolueista (Kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, KD ja RKP) suhtautuu myönteisesti opintorahan korottamiseen seuraavalla vaalikaudella. Kielteisesti korotukseen suhtautuneista puolueista (perussuomalaiset, keskusta ja Liike Nyt) osa tunnisti opintorahan pienuuden ja opiskelijoiden toimeentulon niukkuuden mutta ei ollut valmiita korotukseen. Julkisen talouden rajoitteet tunnistettiinkin monessa vastauksessa esteeksi opintotukeen panostamiselle. Opintorahan tasokorotus 100 eurolla on SAMOKin ja SYLin vaalikampanjan kärkitavoite.

”Meidän tavoitteemme opintorahan määrän nostamisesta on hätähuuto opiskelijoiden toimeentulosta. On todella huolestuttavaa, kuinka harva puolue on valmis vastaamaan siihen”, SYLin puheenjohtaja Lotta Leinonen tulkitsee vastauksia.

Puolueet olivat sen sijaan täysin yksimielisiä koulutuksen maksuttomuudesta suomalaisille sekä EU- ja ETA-maista tuleville opiskelijoille. Yksikään puolue ei kyselyssä kannattanut lukukausimaksujen laajentamista nykyisestä tilanteesta. Vihreät ja vasemmistoliitto tahtoisivat poistaa lukukausimaksut myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.

”Hyvä, että maksuton koulutus on prioriteettina monelle puolueelle, se on saavutettavan koulutuksen kulmakivi”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio toteaa.

Kaikki puolueet kannattivat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoituksen vahvistamista vastaamaan kasvaneeseen mielenterveyspalveluiden tarpeeseen ensi hallituskaudella. Mielenterveyttä koskevat kysymykset saivat puolueilta myös pitkät perustelut, joissa tarjottiin puolueiden omia ratkaisuja mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi.

”Opiskelijoiden hyvinvointi on laiminlyöty liian pitkään. Koronavuosien jälkiä paikataan kauan, ja on hyvä, että YTHS:n lisärahoitus on noteerattu puolueiden vastauksissa”, Soukkio kommentoi puolueiden yksimielistä tahtotilaa.

Puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan ovat luettavissa täältä.

Kyselyn toteutus

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kysyivät kaikilta Suomen rekisteröidyiltä puolueilta kantoja korkeakouluopiskelijoille tärkeisiin aiheisiin eduskuntavaaleissa. Kysymykset koskivat opiskelijoiden toimeentuloa, opiskelijahuollon palveluita, korkeakoulutusta sekä kehitys- ja ilmastopolitiikkaa.

Kysely toteutettiin osana SYLin ja SAMOKin yhteistä Opiskelijat pois köyhyysrajalta -eduskuntavaalikampanjaa, jonka päätavoitteena on korottaa opintorahaa 100 eurolla.

Eduskuntapuolueista kyselyyn vastasivat Kansallinen Kokoomus, Vasemmistoliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Liike Nyt, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue.

Pienpuolueista vastasivat Suomen Kommunistinen Puolue, Eläinoikeuspuolue, Vapauden liitto ja Liberaalipuolue ‒ Vapaus valita.

Lista kysymyksistä:

1. Kannatatteko opintorahan korottamista tulevalla hallituskaudella? Jos ei, niin miten nostatte opiskelijat pois köyhyysrajalta?
2. Tuleeko kaiken perustutkintoon johtavan koulutuksen olla maksutonta kaikille opiskelijoille? Sitoudutteko pitämään koulutuksen maksuttomana kaikille suomalaisille ja EU- ja ETA-alueen opiskelijoille?
3. Sitoudutteko korkeakoulutuksen lisärahoittamiseen nostamalla perusrahoitusta koulutustasotavoitteen saavuttamiseksi?
4. Aiotteko edistää YTHS:n rahoituksen vahvistamista vastaamaan kasvanutta palvelutarvetta? Mitä muita ratkaisuja tarjoatte nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyskriisin ratkaisuun?
5. Tuletteko ensi hallituskaudella edistämään uhanalaisten ekosysteemien suojelua ja ennallistamista, jotta luontokato saadaan pysäytettyä vuoteen 2030 mennessä?
6. Tuleeko opintotuki ja muut opiskelijoiden etuudet uudistaa osana laajempaa sosiaaliturvauudistusta? Mikä on puolueenne visio opiskelijoiden sosiaaliturvasta?
7. Pitäisikö Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneille kansainvälisille opiskelijoille automaattisesti tarjota pysyvä oleskelulupa?
8. Tuleeko kehitysyhteistyörahoitusta nostaa kohti 0,7 prosentin osuutta BKT:stä YK:n tavoitetason mukaisesti seuraavan vaalikauden aikana?

Lisätietoja:

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija, SYL
040 687 6353
sakari.tuomisto@syl.fi

Aleksi Niemi
Viestinnän ja vaikuttamisen koordinaattori, SAMOK
045 392 9488
aleksi.niemi@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.