Hoitoon vasta 2030-luvulla? YTHS:n rahoitusta nakerretaan monesta suunnasta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) riittävää perusrahoitusta. Kestävää rahoitusta ei kuitenkaan eduskunnassa tällä viikolla käsiteltävän korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolain päivityksen eikä valtion budjettiesityksen mukaan ole luvassa.

YTHS:n palvelukysyntä on kohonnut tänä syksynä ennätyslukemiin. Opiskelijoiden avuntarve on korkeampi kuin koskaan. Yleis- ja mielenterveyden palveluiden kysyntä on kolminkertaistunut koronavuosista lähtien, ja kasvu on jatkunut edelleen tänä vuonna.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon lain päivittäminen on muuttamassa YTHS:n rahoitusmallia olennaisesti poistaen siitä jatkossa toteutuneen opiskelijamäärän mukaan tehtävän tarkistuksen.

“YTHS-lain päivitykseen on sisällytetty selkeä piiloleikkaus, sillä opiskelijamääriä saadaan harvoin arvioitua prikulleen. Jatkossa väärä arvio johtaa väistämättä liian pieneen rahoituksen tasoon. Onkin täysin aiheellista kysyä, miten YTHS tulee pärjäämään tämän muutoksen kanssa, kun menneinäkin vuosina opiskelijoiden määrä on arvioitu tuhansien korkeakouluopiskelijoiden verran alakanttiin”, toteaa SYLin hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntakin oli huolissaan YTHS:n tulevaisuudesta käsitellessään YTHS-lain muutoksia. Valiokunnan mukaan eduskunnan tulisi velvoittaa hallitusta seuraamaan säätiön rahoituksen riittävyyttä ja muuttamaan rahoitusmallia, mikäli lakimuutokset vaarantavat korkeakouluopiskelijoiden riittävät terveyspalvelut.

Keväällä 2023 vaalien alla toteutetussa SYLin ja SAMOKin puoluekyselyssä kaikki eduskuntapuolueet lupautuivat nostamaan YTHS:n perusrahoitusta riittävälle tasolle.

Todellisuus on kuitenkin toinen. Valtion vuoden 2024 budjettiesityksen mukaan YTHS:n saama opiskelijakohtainen korvaus on jopa laskemassa tämän vuoden 320,16 eurosta 319,90 euroon. Säätiö on itse arvioinut lisärahoitustarpeen olevan noin 8 miljoonaa euroa verrattuna valtion talousarviossa esitettyyn määrärahaan.

“On täysin kestämätöntä, että YTHS joutuu opiskelijoiden terveyden edistämistyönsä ohella kamppailemaan sekä rahoitusmallin muutosten että laskevan opiskelijakohtaisen korvauksen kanssa. Vaalikevään lupauksiin olisi nyt myös vastattava poliittisella päätöksenteolla”, Naalisvaara jyrähtää.

Lisätietoja:

Sonja Naalisvaara
Hallituksen jäsen
044 906 5003
sonja.naalisvaara@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.