Hyvinvoivan korkeakouluyhteisön edellytys ovat kunnon palkkaus ja yhteisön vaikuttamismahdollisuudet

SYL on huolissaan viimeaikaisesta yliopistoja koskevasta uutisoinnista; yliopistojen työehtosopimusneuvottelut ovat pahasti jumissa ja Tampereen uuden yliopiston käynnistely takkuaa. Yliopiston henkilöstö on tulkinnut työnantajan esitykset niukoista palkankorotuksista arvostuksen puutteeksi. SYL näkee tämän erittäin huolestuttavana signaalina yliopistojen työilmapiiristä, joka vaikuttaa olennaisesti myös opiskelijoihin.

Laadukkaan koulutuksen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että opettajat ja tutkijat saavat tehdä työnsä rauhassa ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan. Se on myös opiskelijoiden etu. Opintojen etenemisen kannalta on olennaista, että ohjaus, opetus ja tukipalvelut toimivat ja niitä tekevät ihmiset ovat motivoituneita työssään.

Opiskelijat ja yliopistojen työntekijät muodostavat yliopistoyhteisön. Perustuslaissa turvataan yliopistoille itsehallinto, mikä tarkoittaa yhteisön aitoa mahdollisuutta osallistua yliopistojen päätöksentekoon. Yliopistodemokratia on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. Yliopistodemokratia on myös opiskelijatoiminnan ytimessä monen opiskelija-aktiivin vaikuttajaura on käynnistynyt nimenomaan yliopiston hallintoelimissä toimimisesta. Vaikuttamismahdollisuuksien rajaaminen, läpinäkymätön hallinto ja huono johtaminen luovat ympärilleen apatiaa, turhautumista ja passiivista vastarintaa, eikä mikään näistä ainakaan edistä suurten muutosten läpiviemistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viime syksynä julkaiseman korkeakouluvision yksi tavoite on, että tulevaisuudessa korkeakoulut ovat Suomen parhaita työpaikkoja. Kysymmekin nyt vakavasti, voiko tämä tavoite toteutua, jos yliopistoilla vallitsee näin isoja ristiriitoja työntekijöiden ja työnantajan ja toisaalta johdon ja yhteisön välillä?

 

Miika Tiainen

SYL:n puheenjohtaja

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.