Joskus opintopolun mutkaisuuteen vaikuttaa elämä

Suomen ylioppilaskuntien liitto tilasi keväällä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otukselta tutkimuksen, jossa on selvitetty ensimmäistä kertaa, miksi opiskelijat hankkivat useampia opinto-oikeuksia.  Ilmiö on tunnustettu jo aiemmin, mutta syitä useamman kuin yhden opinto-oikeuden valitsemisen taustalla ei ole ennen tutkittu.

Tulokset osoittavat, että (toisin kuin yleisesti ajatellaan) vain harvan, toista opinto-oikeutta hakevan päätökseen vaikuttaa halu pidentää opiskeluaikaa tarkoituksella. Tutkimuksen mukaan opiskelijastatuksen tuomat edut koetaan tässä suhteessa toissijaisina. 

Toisen opinto-oikeuden hankkimisen taustalla vaikuttaa sen sijaan opiskelijoiden kokemuksen mukaan useita syitä, jotka vaihtelevat opintojen vaiheesta ja opiskelijan elämäntilanteesta riippuen. Monesti taustalla on rakenteellisia tekijöitä, joten ilmiöön tulisikin tarttua yksilön syyllistämisen sijaan näihin puuttumalla. 

Noin puolet opiskelijoista hankkii toisen opinto-oikeuden ennen ensimmäisen tutkinnon suorittamista ja opintojen aikana.  Joka neljännes tutkimukseen vastanneista mainitsi syyksi “kiinnostuksen kohteiden kehittymisen” tai “oman jutun löytämisen”. Tutkimus osoittaa, että monikaan ei ensimmäisiin opintoihin hakiessaan koe tietävänsä, mitä haluaisi isona tehdä. Tämä ei ole yllättävää, sillä oman polun löytäminen on vaikeaa ilman kokeilemista. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että nykyisiä väyliä opiskelupaikkojen välillä siirtymiseen ei koeta toimivaksi tai niitä ei tunneta riittävästi. Vastaajista neljännes (21 %) ilmoitti joko siirtoväyliin tai JOO-opintoihin liittyvän ongelman olleen tärkeä syy uuden tutkinto-oikeuden hakemiselle päävalinnan kautta.  Useissa tapauksissa opiskelija olisi halunnut hyödyntää siirtohakua toiseen opiskelupaikkaan vaihtaessaan, mutta opiskelupaikan on saanut varmemmin ja helpommin yhteishaun kautta. 

Osa päätyy hankkimaan toisen opinto-oikeuden pakon edessä, sillä ei usko oman osaamisen riittävän tai ei näe alallaan työllistymisen tai uralla etenemisen mahdollisuuksia. Yli kuudelle kymmenestä (62 %) toiseen opiskelupaikkaan ennen tutkinnon suorittamista vaihtaneista syynä toisen opinto-oikeuden hankkimiselle oli kokemus soveltumattomuudesta ensimmäiselle opiskelualalle. 35 % vastaajista nimesi työllistävämmän ammatin hankkimisen tärkeäksi syyksi toisen tutkinto-oikeuden hankkimiselle. TTyöelämän kilpailu koetaan kovaksi ja erityisesti valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat tuntevat asemansa epävarmaksi. 

Jäsennys useamman kuin yhden opinto-oikeuden hankkimiseen johtaneista tekijöistä. Värien merkitykset: sininen –  omien kiinnostuksenkohteiden löytyminen ja kehittyminen; violetti – tulevaisuuteen ja työelämään liittyvät tekijät; punainen ja keltainen – opintoihin liittyvät tekijät, joista punaiset kuvaavat opintoihin suoremmin liittyviä tekijöitä, keltaisella pohjalla toissijaisia tekijöitä; vihreä – sosiaaliset tekijät; harmaa – yleiset elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.  

Sen sijaan, että moninkertaisia opinto-oikeuksia pyritään rajaamaan kovilla keinoilla, tulisi keskittyä kehittämään nykytilaa ja vaikuttamaan syihin useamman opinto-oikeuden hankkimisen taustalla. Yksi ratkaisu olisi helpottaa toisista korkeakouluista hankittavia täydennysopintoja esimerkiksi korkeakoulujen yhteisen alustan kautta. 

Tärkeää olisi myös panostaa opintojen ohjaukseen ja tiedon tarjoamiseen opintojen kaikissa vaiheissa: hakuvaiheessa tulisi saada mahdollisimman realistinen kuva opinnoista, opintojen loppupuolella taas tukea oman osaamisen ja asintuntijuuden hahmottamiseen. Panostamalla näihin asioihin ennen korkeakouluopintoja, opintojen aikana ja valmistumisen kynnyksellä saadaan aikaan parempia tuloksia niin korkeakoulujen kuin opiskelijoiden itsensä kannalta. 

Joskus opintopolun monimutkaisuuteen vaikuttaa elämä ja kuten tiedetään, henkilökohtaisessa elämässä tulevia muutoksia on mahdotonta ennustaa. Myös tässä tutkimuksessa nämä sosiaaliset syyt nousevat esiin. Opiskelupaikkaa harkitseville voidaan kuitenkin tarjota tukea ja liikkumista tutkinnosta ja korkeakoulusta toiseen voidaan sujuvoittaa, mutta tämä vaatii panostuksia. Viime hallituskaudella tehdyt koulutusleikkaukset heikensivät yliopistojen resursseja tarjota opiskelijoiden tarvitsemia tukitoimia ja ohjausta. 

Viime kädessä oman elämänpolun löytäminen ilman kokeilemista ja pohtimista on vaikeaa. Nykyisenä tehokkuuspainotteisen opiskelun aikakautena tähän ei aina ole riittävästi mahdollisuuksia. Siksi on syytä kysyä, ovatko nämä nuoriin opiskelijoihin kohdistuvat vaatimukset enää kohtuullisia?

 

Lähde: Monta opinto-oikeutta. Tutkimus useamman opinto-oikeuden hankkimiseen johtaneista syistä ja tekijöistä. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 6/2019.

 

Jani Kykkänen,

SYL:n koulutuspolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.